Heiligen

- Zoeken

Heilige apostel Petrus - Stoel van Antiochië - 22 februari

Heilige apostel Petrus - Stoel van Antiochië

De heilige Petrus is één van de twaalf apostelen die Jezus tijdens zijn openbare leven ter zijde hebben gestaan. Hij trad vaak als woordvoerder van de andere apostelen op.

Jezus vertrouwde hem een belangrijke taak toe en sprak:

En Ik zeg je: 'Jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn Kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.
Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk van de hemel geven, en wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.'

(Mt. 16, 18-19)

Zodoende werd Petrus de leraar en herder van de Kerk die op hem gesticht is. Het feest van de instelling van het pausambt door Petrus - hij was tevens de eerste die dit ambt, of deze 'stoel', bekleedde - werd vroeger op twee verschillende dagen gevierd:

  • één voor de stoel in Antiochië (22 februari), waar Petrus oorspronkelijk en vóór zijn reis naar Rome zetelde.
  • één voor de stoel in Rome (18 januari), waar Petrus zich vestigde in het jaar 42 en gedurende 23 jaar de positie van paus bekleedde.

Afbeelding: 'Jezus schenkt Petrus de sleutels' door Petrus Paulus Rubens, 1612.

Weerspreuk

Sint-Pieters stoeltje koud,
wordt veertig dagen oud.