Heiligen

- Zoeken

Heilige Albanus - 22 juni

Heilige Albanus

(† ca. 303)
Eerste martelaar van Engeland

De heilige Albanus (of Alban) werd geboren in Verulamium (het huidige Saint Albans in Engeland). Hij was in dienst bij het Romeinse leger in zijn geboortestreek. 

Tijdens de christenvervolgingen onder Diocletianus verleende Albanus onderdak aan een priester die op de vlucht was. Hoewel hij zelf ongelovig was, raakte hij dermate onder de indruk van deze priester dat hij zich terstond bekeerde tot het christendom en het sacrament van het doopsel ontving.

Intussen had de plaatselijke gouverneur vernomen dat Albanus een christen verborg in zijn woning en stuurde hij een patrouille erop uit. Toen de soldaten het huis doorzochten, trok Albanus de kleren van de priester aan en werd meegenomen.

De rechter waarvoor Albanus verscheen, was woest toen hij diens bedrog vernam. Hij zou de straf ondergaan die voor de priester bestemd was, tenzij hij bereid was een offer aan de Romeinse goden te brengen. Albanus weigerde en volhardde in zijn geloof. Hij werd afgeranseld en vervolgens onthoofd op een heuvel buiten de stad. De soldaat die het vonnis uitvoerde, kreeg wroeging en bekeerde zich eveneens tot het christendom. Ook hij stierf later de marteldood.

De heilige Albanus stierf omstreeks 303. Hij was de eerste martelaar (protomartelaar) van Engeland. Op de plek van zijn overlijden verrees later de abdij van Saint Albans. In de schrijn die gewijd is aan de heilige Albanus wordt zijn sleutelbeen bewaard. Hij is de patroon van de bekeerlingen, vluchtelingen en slachtoffers van martelingen.

Afbeelding: de heilige Albanus, icoon bij de schrijn van de heilige Albanus in de gelijknamige kathedraal, in St Albans (Engeland).

Weerspreuk

Op Sint-Albaan,
houd men zijn kleren niet meer aan.