Heiligen

- Zoeken

Heilige Relindis en Harlindis van Aldeneik - 22 maart

Heilige Relindis en Harlindis van Aldeneik

(† 745-750)
Monialen, abdissen

De heilige Reinhilde (Relinde, Relindis) en haar oudere zuster de heilige Herlinde (Gerlinde, Harlinde, Harlindis) waren beiden dochters van graaf Adalard. Zij werden opgevoed in het benedictinessenklooster van Valenciennes (Noord-Frankrijk) en koesterden beiden de vurige wens om zelf moniale te worden.

Hun vader liet voor hen een klooster bouwen in Aldeneik (Oude Eycke), vlakbij Maaseik (Nieuw Eycke), waar zij zich ver van de wereld konden terugtrekken. Reinhilde en Herlinde namen er de Regel van Benedictus aan en werden respectievelijk eerste en tweede abdis. Zij brachten hun dagen door met het maken van kerkornamenten en met de transcriptie van boeken die nodig waren bij het reciteren van gebeden.

Er vormde zich al gauw een schare volgelingen rond hen en omstreeks 722 ontvingen beide zusters de zegen van de heilige Bonifatius en de heilige Willibrordus, met wie ze een levendig contact onderhielden.

Beide zusters gaven blijk van een hoge religiositeit en verrichtten vele wonderen tijdens hun leven. Herlinde stierf het eerst, op 12 oktober 745. Reinhilde overleefde haar met ongeveer vijf jaar, en overleed vermoedelijk op 6 februari 750.

De relieken van beide zusters werden overgebracht naar Maaseik. Naast de twee gedenkdagen op 12 oktober en 6 februari, gedenkt men hen gezamelijk op 22 maart i.v.m. de overbrenging van hun relieken. Ter ere van de heilige Harlindis en de heilige Relindis trekt iedere 25 jaar een ommegang door Maaseik. De eerstvolgende ommegang is gepland in 2022.

Afbeelding: de heilige Relindis en de heilige Harlindis, gravure, vermoedelijk 18de eeuw.

Weerspreuk

Danst het lammeke in maart,
april vat het bij de staart.