Heiligen

- Zoeken

Heilige Joris - 23 april

Heilige Joris

(† 303)
Martelaar
Patroon van de ruiters, scouts en militairen
Patroonheilige van Engeland en Georgië

Joris (Georgius) werd vermoedelijk in de tweede helft van de derde eeuw geboren in Lydda (het huidige Lod), vlakbij Jeruzalem, waar hij ook als soldaatheilige vereerd wordt. Hij werd gearresteerd, gemarteld en stierf in 303 de marteldood door onthoofding.

De heilige Joris is één van de veertien Noodhelpers. Hij wordt nog steeds plaatselijk vereerd als soldaatheilige en is de patroonheilige van Georgië en Engeland.

De verering van de heilige Joris werd in 494 goedgekeurd door paus Gelasius I en verspreidde zich aan het einde van de zevende eeuw naar Engeland. Tijdens de kruistochten nam zijn verering nog in omvang toe.

De heilige Joris wordt gewoonlijk afgebeeld als een ridder die tegen een draak vecht. Hij wordt aangeroepen tegen de pest, geslachtsziekten en huidaandoeningen. Sint-Joris wordt ook ter hulp geroepen wanneer men problemen heeft met het gehoor en bij het genezen van huidziekten bij paarden.

Afbeelding: 'de heilige Joris en de draak' door Mattia Preti, 1678 in Gozo (Malta).

Weerspreuken

Sint-Joris die de draak overwon,
houdt meer van regen dan van zon.

Want het liefste rijdt er langs de wegen,
Sint-Joris in de regen.

Regent het vóór Sint-Jorisdag,
dan duurt zeer lang de regenslag.

Is de regen op Sint-Joris machtig,
van honderd kersen
vallen er vijfentachtig.

Over Sint-Joris wordt de volgende volkslegende vertelt:

In een meer in Silena (Libië) woonde ooit een draak. De mensen uit de buurt hielden het ontzagwekkende beest rustig door het iedere dag een paar schapen te voederen. Na verloop van tijd waren er echter geen schapen meer voorhanden zodat de bevolking besloot het monster dan maar een maagd te eten te geven.

Er werd geloot om het slachtoffer aan te wijzen en per toeval viel het lot op de dochter van de koning. Net op dat ogenblik was Joris, wellicht een Romeins soldaat, in de omgeving en vernam het vreselijke voornemen. Hij bekruisigde zichzelf en reed spoorslags naar het meer waar de draak woonde. Met één machtige stoot van z'n lans overwon Joris de draak.

Na afloop hield hij een vurig betoog en bekeerde de plaatselijke bevolking. Joris ontving een rijkelijke beloning van de koning. Vooraleer hij z'n weg vervolgde verdeelde hij het geld onder de armen en behoeftigen.

Deze legende leverde Joris de status van schutspatroon van de ridders, militairen en later zelfs van de padvinderij op.

Het Valeriaankruid, dat nu overvloedig groeit, noemt men ook Sint-Joriswortel.