Heiligen

- Zoeken

Heilige Polycarpus van Smyrna - 23 februari

Heilige Polycarpus van Smyrna

(° 69 - † 155)
Bisschop, martelaar
Apostolische Vader

De heilige Polycarpus was vermoedelijk een discipel van de heilige apostel Johannes de evangelist. Hij was bevriend met de heilige Ignatius van Antiochië en met de heilige Papias. Hij werd door Johannes aangesteld als bisschop van Smyrna (Izmir in het hedendaagse Turkije) en werd alom gerespecteerd.

Polycarpus bestreed het gnosticisme en werd als vertegenwoordiger van de kerken van Klein-Azië naar Rome gestuurd om met paus Anicetus de juiste datum van de Paasviering te bediscussiëren. Ze werden het niet eens, maar na afloop van hun gesprek nodigde de paus Polycarpus uit om samen met hem de Heilige Mis te vieren in de pauselijke privé kapel.

Polycarpus voorzag zijn einde in een voorspellende droom. Bij zijn terugkomst in Smyrna werd hij tijdens een antichristelijk oproer gearresteerd. Men dwong hem om in het amfitheater ten overstaan van proconsul Statius Quadratus zijn geloof af te zweren, wat hij weigerde. Op 86-jarige leeftijd werd Polycarpus veroordeeld tot de dood op de brandstapel in de arena van Smyrna. De vlammen deerden hem echter niet en tenslotte werd hij om het leven gebracht met een dolk. Zijn lichaam werd alsnog verbrand.

Slechts één van Polycarpus' werken doorstond de tand des tijds, namelijk zijn brief aan de Filippenzen in Macedonië. Deze brief behoort tot de zg. apocriefen van het Nieuwe Testament en is niet in het Nieuwe Testament opgenomen.

De heilige Polycarpus van Smyrna was wellicht de eerste martelaar van wie de relieken vereerd werden. Hij wordt aangeroepen tegen dysenterie en oorpijn.

Afbeelding: gravure van de heilige Polycarpus van Smyrna, auteur onbekend maar vermoedelijk afkomstig uit Italië. Schenking van Dr. Leon Kolb aan het Museum van Schone Kunsten in San Francisco (VS).

Weerspreuk

Geeft sprokkelmaand de winter niet,
hij is voor Pasen in 't verschiet.