Heiligen

- Zoeken

Zalige Maria van Oignies - 23 juni

Zalige Maria van Oignies

(° ca. 1177 - † 1213)
Begijn, mystica

De zalige Maria van Oignies (Marie d'Oignies) werd omstreeks 1177 in Nijvel (België) geboren als telg van een welstellend Brabants geslacht. Toen Maria veertien was, werd zij uitgehuwelijkt. Het huwelijk werd echter niet geconsummeerd. 

Ze wist haar echtgenoot Johannes er van te overtuigen om een deel van hun bezittingen te verkopen en de opbrengst ervan aan behoeftigen en armen te schenken. Samen verzorgden zij ook gedurende enkele jaren melaatsen in Willambroux.

In 1207 trok Maria zich, met instemming van Johannes, terug in een kluizenarij nabij het huis van de augustijnen in Oignies (Frankrijk) en leefde er gedurende haar laatste levensjaren als begijn. Zij onthield zich van het eten van vlees, kleedde zich voortaan volledig in het wit, verminkte zichzelf herhaaldelijk en had stigmata. Zij bracht haar dagen door in gebed voor de zielen in het vagevuur en verstrekte spiritueel advies aan zoekenden. Maria bezat een grote devotie voor de heilige Johannes evangelist en koesterde eveneens grote bewondering voor haar tijdgenote, de zalige Christina de Wonderbare.

Maria overleed op 23 juni 1213 in Oignies. Twee jaar na haar overlijden schreef Jacob van Vitry haar levensverhaal neer, waarin hij haar ascese, haar gebedsijver en haar langdurige extatische visioenen prees. Hij vestigde vooral de aandacht op het religieuze leven van de begijnen, dat gekenmerkt werd door grote vroomheid en een sterk caritatief engagement.

Hoewel Maria nooit officieel heiligverklaard werd, genoot zij steeds een grote verering. Zij is de patrones van de barende vrouwen en wordt aanroepen bij barensweeën en tegen koorts.

Afbeelding: de zalige Maria van Oignies, auteur onbekend, 1651-1699. Detail van een schilderij in de Sint-Gertrudiskerk in Nijvel (Nivelles).

Weerspreuk

Morgen is 't Sint-Jan,
dan eet patatten alleman.