Heiligen

- Zoeken

Heilige Clemens - 23 november

Heilige Clemens

(° 50 - † tussen 97 en 101)
Paus, Apostolische Vader, martelaar
Patroonheilige van de Krim (Oekraïne)

De heilige Clemens werd vermoedelijk in Rome geboren rond het jaar 50. Volgens de overlevering hoorde Clemens op een dag de heilige apostel Barnabas prediken en werd hij door hem bekeerd en gedoopt. Barnabas introduceerde Clemens bij de heilige apostel Petrus die hem aanduidde als zijn opvolger. Toen Petrus stierf weigerde Clemens om hem op te volgen en gaf zijn ambt door aan Linus en later aan Anankletos. Uiteindelijk moest hij in 88 het pauselijke ambt zelf aanvaarden. Zo werd Clemens I, volgens Kerkvader Irenaeus, de derde paus na Petrus. 

Clemens zou tot 97 paus blijven en tijdens zijn pontificaat voerde hij het vormsel in. Hij geldt als auteur van twee Brieven, waarvan de eerste zich tot de christengemeente in Korinthië richt en de tweede in feite een uitvoerige preek is. Beide brieven worden gerekend tot de geschriften van de Apostolische Vaders. 

Keizer Trajanus verbande paus Clemens I samen met vele andere christenen naar een marmersteengroeve in Sebastopol, op het schiereiland de Krim in Oekraïne. Toen de gevangenen van dorst dreigden om te komen verenigde Clemens zich met zijn christelijke lotgenoten in een vurig gebed, en aanschouwde in een visioen een lam dat hem met de rechtervoet een plaats aantoonde. Clemens groef op die plek meteen een kuil waaruit terstond een bron opborrelde. Talrijke anderen lieten zich als gevolg van dit mirakel dopen. Toen Trajanus dit vernam liet hij Clemens met een anker om de nek in de Zwarte Zee gooien en executeerde hij alle andere christenen. Sindsdien verscheen ieder jaar op Clemens' sterfdag zijn kist in een marmeren tempel op het water.

Zijn relieken werden later overgedragen aan de San Clemente in Rome, deze basiliek werd in de vierde eeuw gebouwd op de plaats waar ooit Clemens' ouderlijk huis stond. Tegenwoordig worden zijn relieken bewaard in de bovenkerk, die dateert uit de twaalfde eeuw.

De heilige Clemens is de patroonheilige van de Krim in Oekraïne, verder nog van de marmerbewerkers, steenhouwers en zeelieden. Zijn hulp wordt ingeroepen tegen o.a. storm en schipbreuk.

Afbeelding: het martelaarschap van de heilige Clemens door Pier Leone Ghezzi, 1726.

Weerspreuken

Sint-Clemensdag ons de winter brengt,
Sint-Petrusstoel de lente wenkt.
De zomer brengt ons Sint-Urbaan,
de herfst vangt met Sint-Bartholomeüs aan.

Het was vroeger bij onze voorouders welbekend dat er elk jaar rond Clemensdag een hevige storm kon voorkomen. Het was trouwens eveneens op Clemensdag in 1334 dat 'Scharphout' - het huidige Blankenberge - in de golven verdween als gevolg van een hevige storm.

Na Clemensfeest de winter vreest,
maar allermeest het hels tempeest.