Heiligen

- Zoeken

Heilige Thekla - 23 september

Heilige Thekla

Martelares
Patrones van de stervenden

Thekla was een volgelinge van de apostel Paulus. Haar naam betekent: 'Geroepen door God'. Slechts weinigen weten nog iets over haar. Jarenlang is zij echter in de oude kerk de bekendste en meest geliefde heilige geweest. 

We vinden haar hagiografie - die we in feite kunnen zien als een pleidooi voor de christelijke maagdelijkheid - terug in het apocriefe 'Handelingen van Paulus en Thekla', daterend van ca. 180 na Christus. 

Volgens dit verhaal was Thekla een jonge, welgestelde maagd uit Iconium (het huidige Konya in Turkije) die zich bekeerd had tot het Christendom nadat ze Paulus had horen preken. Ze verbrak haar verloving met een vooraanstaand inwoner van de stad en besloot Paulus te volgen. Door toedoen van haar afgewezen verloofde kwam ze op de brandstapel terecht maar werd op miraculeuze wijze van de vuurdood gered. 

Thekla volgde Paulus naar Antiochië waar het drama zich herhaalde. Wanneer een vooraanstaand burger haar tegen haar wil probeerde te kussen, verweerde zij zich zo heftig dat men haar ter dood veroordeelde. Deze keer werd ze naakt voor de wilde dieren geworpen. Alweer werd Thekla op miraculeuze wijze gered want de vrouwen namen het voor haar op. Ze wierpen kruiden, zoals nardus, kassie en amoom in de arena. Door de overvloed aan reukwerk werden alle op Thekla losgelaten dieren als het ware door slaap overmand en lieten haar ongedeerd.  

Thekla vergezelde Paulus naar Myra, waarna zij als zelfstandig apostel het woord van God predikte. Later keerde zij terug naar Iconium waar ze haar moeder en vroegere verloofde wist te bekeren.

Zij bracht haar laatste levensjaren door in een grot in Seleucië (Zuidoost-Turkije), dichtbij Paulus' geboorteplaats Tarsus. Het Romeinse Martelarenboek vermeldt echter dat - in tegenstelling tot 'De Handelingen van Paulus en Thekla' - Thekla uiteindelijk toch in Iconium de marteldood stierf. 

De gelijkheid van de vrouwelijke bekeerling aan de mannelijke apostel wordt regelmatig aangetoond, zowel doordat ze zijn rol en functies (lering, dopen, prediken) overneemt, als door de voortzetting van haar apostolische arbeid zonder zijn hulp. Dit feit heeft er wellicht toe geleid dat haar verering in 1969 officieel stopgezet werd door de katholieke Kerk.

De heilige Thekla komt nog wel voor op de heiligenkalender; zij is de patrones van de stervenden en wordt aangeroepen voor een gelukzalige dood. In de Oosterse kerk vereert men Thekla om haar heilige gave als genezer. Zij wordt ook nog aangeroepen tegen de pest, vuur en oogkwalen. Als attribuut houdt ze een martelaarspalm, kruis of vurige bol in de hand.

Haar klooster bevindt zich in Ma`loula (Syrië).

Afbeelding: de heilige Thekla verlost Este van de pest door Giovanni Battista Tiepolo, 1759.

Weerspreuk

Trekvogels in septembernacht,
maken de kersttijd zacht.