Heiligen

- Zoeken

Heilige Irmina van Trier - 24 december

Heilige Irmina van Trier

(° 640 - † 24 december 708)
kloosterstichtster, weldoenster, abdis

Hoewel de heilige Irmina tegenwoordig slechts een nobele onbekende is, had zij ooit een groot aandeel in de kerstening van Duitsland en zijn buurlanden. Irmina financierde namelijk het missiewerk van de heilige Willibrordus

Irmina was een Frankische edelvrouw, gehuwd met Hugobert, een vooraanstaand Austrasische hoveling, en was de moeder van de heilige Adela van Pfalzel en de heilige Plectrudis - echtgenote van Pepijn van Herstal.

Na de dood van haar echtgenoot schonk zij de missionaris Willibrordus een stuk land aan de oever van de rivier de Sauer. De heilige Willibrordus stichtte er een abdij die het centrum van zijn missioneringswerk in Duitsland werd; vanuit Echternach kerstende hij grote delen van Duitsland - met name de streek van de Eifel en de Vogezen - het oosten van België en Nederland. 

Irmina nam zelf de leiding van de door bisschop Modoaldus gestichte benedictinessenabdij in Öhren nabij Trier ter harte en de abdij werd al gauw een kerkelijk-cultureel centrum.
Zij stierf er op kerstavond van het jaar 708 en werd er in de kloosterkerk bijgezet. Het in 1802 door Napoleon opgeheven klooster werd later 'Öhren-Sankt-Irminen' genoemd.

Afbeelding: de heilige Irmina van Trier, gravure door Leonhard Beck, ca. 1516-1518.

Weerspreuk

Als de zon met Kerstmis schijnt op de toren,
dan is het vlas verloren.