Heiligen

- Zoeken

Heilige Franciscus Salesius - 24 januari

Heilige Franciscus Salesius

(° 21 augustus 1567 - † 28 december 1622)
Bisschop, ordestichter, Kerkleraar
Patroon van de katholieke pers

De heilige Franciscus Salesius (of de Sales) werd op 21 augustus 1567 geboren op het kasteel van Sales in de Savoiestreek (Frankrijk). Hij studeerde filosofie, retorica en theologie aan de universiteit van Parijs en gaf een wereldlijke carrière op om priester te worden.

Na zijn wijding in 1593 werd hij naar de afgelegen streek Chablais gestuurd om de calvinisten terug te winnen voor het katholicisme. Vanuit Annecy voerde Franciscus een actieve bekeringsstrijd onder de protestanten van Savoie. 

Franciscus Salesius verwierf grote faam als predikant in grote delen van Frankrijk en schreef populaire boeken over religie. Daarnaast stond hij bekend voor zijn liefde voor de armen en zijn boeken. In 1602 werd hij bisschop van het door de Reformatie verscheurde bisdom Genève (Zwitserland).

Op 6 juni 1610 stichtte hij samen met de heilige Johanna Frémiot de Chantal († 1641) de (vrouwelijke) orde der Visitandinnen, dit zijn zusters die zich vooral toeleggen op gebed en liefdadigheid.

Franciscus Salesius overleed op 28 december 1622 in Lyon aan een beroerte en werd in 1665 door paus Alexander VII heilig verklaard. In 1877 werd hij door paus Pius IX tot Kerkleraar uitgeroepen.

Vanwege zijn grote literaire activiteit riep paus Pius XI de heilige Franciscus Salesius in 1923 uit tot de patroonheilige van de journalisten en schrijvers. Zijn naamfeest wordt gevierd op 24 januari, de dag van de overbrenging van zijn stoffelijk overschot naar Genève.

Afbeelding: 'Madonna met Kind verschijnt aan de heilige Franciscus Salesius' door Carlo Maratta, 1691.

Weerspreuk

Januari zonder sneeuw maar met veel regen,
brengt de boer geen zegen.