Heiligen

- Zoeken

Heilige Johannes de Doper - 24 juni

Heilige Johannes de Doper

(† ca. 30)
Profeet, aankondiger van de Messias
Patroon van de borstelmakers, messenslijpers en drankbestrijders

De heilige Johannes de Doper (Yochanan ben Zecharyah) was de zoon van Zacharias, een joods priester, en Elizabet, een nicht van Maria. Johannes werd geboren toen zijn moeder Elizabet al een vrij hoge leeftijd bereikt had; de engel Gabriël kondigde zijn geboorte aan.

Johannes leefde als heremiet in de woestijn van Judea. Op zijn dertigste begon hij te prediken aan de oevers van de Jordaan en riep mensen op om het doopsel te ontvangen. Toen hij Jezus ontmoette, herkende hij in hem de Messias en doopte hem terwijl hij de profetische woorden sprak 'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' (Mt. 3, 14)

Nadat Jezus verder trok om in Galilea te prediken, ging Johannes door met zijn prediking in de vallei van de Jordaan. Hij inspireerde vele van zijn volgelingen om Jezus te volgen, waaronder de apostelen Andreas en Johannes, en noemde Jezus 'het Lam Gods'

Zijn toenemende invloed op de bevolking verontrustte de heerser Herodes Antipas, die Johannes liet arresteren en opsluiten omdat hij Herodes' verhouding met zijn schoonzus Herodias aan het licht gebracht had. Op verzoek van Herodias' dochter Salomé werd Johannes onthoofd. Zijn hoofd werd op een schotel aan Salomé aangeboden.

Zijn graf bevind zich in Sebaste in Samaria; zijn relieken zijn verspreid over diverse kerken in Rome (Italië) en Amiens (Frankrijk).

In het Nieuwe Testament wordt Johannes de Doper aangeduid als de laatste profeet uit het Oude Testament, en als voorloper van de Messias. Op 24 juni wordt zijn geboorte gevierd, op 29 augustus wordt zijn onthoofding herdacht.

Afbeelding: 'De heilige Johannes de Doper in de wildernis', toegeschreven aan Bartolomé Esteban Murillo, 1660-70.

Weerspreuken

Wanneer Johannes is geboren,
is het lengen van de dagen verloren.

Het is Sint-Jan, ontsteek het vuur,
haal de bunders uit de schuur
Doe de dans Sint-Jan ter ere,
om met hem het zonlicht te bezweren.

Het begin van de zomer op Sint-Jan is een door de kerk geforceerde datum. Het is een geboortefeest als gevolg van de kerstening.

Als het regent op Sint-Jan,
de oogst bederven kan.

De traditie wil dat het rond de naamdag van Sint-Jan hevig gaat regenen. Die regen noemt men dan de 'Sint-Jansvloed'. Wanneer het op Sint-Jansdag zelf regent voorspelt dat weinig goeds: een natte oogstmaand, aardappelen vol maden, veel onkruid, in het najaar weinig noten en deze noten zouden dan nog vol gaten zitten.

Als het regent op Sint-Jan,
de boer zijn noten tellen kan.