Heiligen

- Zoeken

Heiligen Donatianus en Rogatianus - Onze-Lieve-Vrouw van de Weg - 24 mei

Heiligen Donatianus

(† 299)
Martelaren

De heiligen Donatianus en Rogatianus waren tweelingbroers uit een adellijk Gallo-Romeins geslacht in Nantes (Frankrijk). Donatianus werd gedoopt door de heilige Similianus; evenals zijn broer bekeerde Rogatianus zich tot het christendom.

Donatianus werd ten tijde van de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus gearresteerd; Rogatianus onderging spoedig hetzelfde lot. Beide broers volhardden in hun geloof en weigerden offers te brengen aan de heidense goden.

Beiden werden gemarteld met bijl en lans en onthoofd door Pictovarius in 299. In de rue St. Donatien in Nantes herinneren twee granieten kruizen nog aan de plaats van hun marteldood.

Afbeelding: de heiligen Donatianus en Rogatianus, kopergravure door Joseph Friedrich Rein naar een ontwerp van Johann Wolfgang Baumgartner, ca. 1750, Augsburg (Duitsland).

Onze-Lieve-Vrouw van de Weg

Patrones van de Sociëteit van Jezus

Onze-Lieve-Vrouw van de Weg

Onze-Lieve-Vrouw van de Weg (of Madonna della Strada) is de naam van een fresco uit de late vijftiende of zestiende eeuw dat zich in de hoofdkerk van de Sociëteit van Jezus in Rome bevindt.

De Heilige Maagd Maria is de patrones van de Jezuïeten en wordt door hen onder deze naam als weggeleidster vereerd.

'God, tot U roep ik.
Help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U.
Ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis,
Maar bij U is licht.
Ik ben eenzaam,
Maar U verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd,
Maar bij U is hulp.
Ik ben onrustig,
Maar bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid,
Maar bij U is geduld.
Ik begrijp Uw wegen niet,
Maar U kent mijn weg'.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Afbeelding: 'Madonna Della Strada' (detail) in de hoofdkerk van de Jezuïeten in Rome.

Weerspreuk

Onweer in de schone mei,
doet 't koren bloeien op de hei.