Heiligen

- Zoeken

Heilige Albertus van Leuven - 24 november

Heilige Albertus van Leuven

Kardinaal, prins-bisschop, martelaar
Patroonheilige van de Belgische monarchie

De heilige Albertus werd geboren als tweede zoon van graaf Godfried III van Leuven en was voorbestemd voor een kerkelijke carrière. In 1178 werd hij benoemd tot kanunnik in Luik maar toen hij vernam dat de stad Jeruzalem gevallen was, wilde hij niets liever dan ridder worden en mee op kruistocht gaan. Hij werd negen jaar later geridderd door de graaf van Henegouwen.

Toen zijn bisschop hem verplichtte om deel te nemen aan de Derde Kruistocht, verzaakte hij aan zijn plichten als ridder en werd opnieuw kanunnik. Albertus werd benoemd tot aartsdiaken van het hertogdom Brabant in het prins-bisdom Luik.

Op 8 september 1191 werd Albertus verkozen tot prins-bisschop van Luik, een reeds lang betwiste zetel door het hertogdom Brabant en het graafschap Henegouwen. Het geschil werd voorgelegd aan keizer Hendrik VI van het Heilige Roomse Rijk en uiteindelijk werd beslist dat het recht tot benoeming van de prins-bisschop van Luik toekwam aan de keizer.

Albertus reisde vervolgens naar Rome om steun te zoeken bij paus Celestinus III. Omdat hij voor een aanslag op zijn leven vreesde, vermomde hij zich als stalknecht. In Rome bevestigde de paus de geldigheid van zijn aanstelling tot prins-bisschop van Luik en benoemde hem in mei 1192 tot kardinaal. Albertus ontving enkele maanden later, op 22 september 1192, in Reims de priesterwijding en de bisschopswijding van uit handen van kardinaal Willem van Champagne, aartsbisschop van Reims.   

Omdat hij nog steeds vreesde voor zijn leven, kon Albertus geen bezit nemen van zijn zetel als prins-bisschop van Luik en trachtte hij vanuit Reims, waar hij verbleef in het klooster van Saint-Remi, zijn bisdom te besturen. In het najaar van 1192 stuurde keizer Hendrik VI drie ridders, vermomd als pelgrims, naar Albertus om hem te vermoorden. Ze wonnen zijn vertrouwen door hem te vertellen dat ze verbannen waren uit het prins-bisdom Luik. Op 24 november van het jaar 1192 vergezelden ze hem op een wandeling vanuit het klooster richting Nogent-l'Ablesse. Onderweg sloegen ze hem de schedel in en verminkten hem gruwelijk. Later bleek dat de keizer de moordenaars ontving in zijn paleis en hen beloonde voor hun daden.

Albertus werd in 1613 heilig verklaard. Hij wordt vereerd als martelaar, gestorven voor de verdediging van de rechten van de katholieke Kerk. De heilige Albertus van Leuven is de patroonheilige van de Belgische monarchie. Zijn graf bevindt zich in de kathedraal van Reims.

Afbeelding: De heilige prins-bisschop Albertus van Leuven door J.- L. Huens uit de Historia-reeks 's Lands Glorie.

Weerspreuk

Als het vriest op Sint-Albert binst (gedurende) het lof,
haal uw groenten uit den hof.

Rijp aan boom en plant,
houdt geen drie dagen stand