Heiligen

- Zoeken

Heilige Andochius - 24 september

Heilige Andochius

(† ca. 202)
Priester, martelaar

De heilige Andochius (ook Andogius of Andoche genaamd) zou afkomstig zijn uit de stad Smyrna in Klein-Azië (het huidige Izmir aan de westkust van Turkije). Samen met enkele andere geestelijken werd hij naar Gallië gestuurd om daar het evangelie te verkondigen. 

Andochius en zijn metgezel Thyrsus bereikten Saulieu en verbleven er bij een rijke koopman die zich tot het christendom bekeerde. De troepen van de toenmalige keizer kwamen Andochius echter op het spoor. Het gezelschap werd gedwongen om het christelijke geloof te verzaken en opnieuw hun toevlucht te nemen tot de Romeinse goden.
 
Allen weigerden en werden achtereenvolgens gegeseld, aan een boom opgehangen, op de brandstapel geworpen (die echter doofde door een plotseling onweer) en uiteindelijk met ijzeren staven doodgeslagen.

De 12de-eeuwse basiliek van Saint-Andoche in Saulieu is aan de heilige Andochius gewijd.

Afbeelding: de marteldood van de heilige Andochius, de heilige Thyrsus en de heilige Felix, gravure door Ludovic Alleaume, 1920.

Weerspreuk

Met Sint-Andochius komt een einde aan de herfststormen.

Sint-Andochius op de boeg,
houdt de stormen in hun voeg.

Het volksgeloof wil dat de heilige Andochius stormwinden kan doen luwen. Men zei in dat verband:

Een beeldeke van Sint-Andochius aan boord,
is een heel stel reddingsboeien waard.

In die context werd de heilige Andochius aangeroepen door schippers en zeevissers.