Heiligen

- Zoeken

Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap - 25 maart

Maria Boodschap Aankondiging van de Heer

Het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Annunciatie), in de volksmond 'Maria Boodschap' genoemd, valt in de kalender precies negen maanden voor Kerstmis. Het feest gedenkt het bezoek van de aartsengel Gabriël aan Maria van Nazareth en viert de conceptie van Jezus door de Heilige Geest.

In afbeeldingen van deze gebeurtenis ontvangt de Heilige Maagd Maria de aankondiging meestal terwijl ze aan een lessenaar zit te bidden. De engel spreekt haar soms knielend, soms staand en soms vliegend toe en draagt vaak een bloeiende lelie als attribuut. Eeen duif, symbool van de Heilige Geest, daalt van bovenaf neer.

Uit het evangelie volgens Lucas, 1, 26-38

"In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.

Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’

De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen."

Afbeelding: 'De Annunciatie' door Rogier van der Weyden, ca. 1445.

Weerspreuk

Op Onze-Lieve-Vrouw Boodschap keren,
steeds bij ons de zwaluwen were.

Zwaluwendag

Volgens de volkskalender is het vandaag het naamfeest van Maria Boodschap. Maria wordt overigens altijd geassocieerd met zwaluwen. De zwaluwen zouden terugkeren van het zuiden op 25 maart; en op het naamfeest van Maria's geboorte trekken traditioneel de zwaluwen voort.

Onze voorouders beschouwden de zwaluwen als geluksbrengers en geloofden dat ze geluk en veiligheid met zich mee brachten. De boeren lieten altijd wel een spleetje of gaatje vrij tussen de muren en het dak om de zwaluwen toegang tot hun woonst en boerderij te verschaffen.

Het zijn ook echte weervoorspellers, getuige de volgende weerspreuk:

Vliegen de zwaluwen laag,
dan geeft dat regen voor vandaag.