Heiligen

- Zoeken

Heiligen Crispinus en Crispinianus - 25 oktober

Heiligen Crispinus en Crispinianus

(† 287)
Martelaren
Patroons van de schoenmakers, leerlooiers en orthopedisten

De heiligen Crispinus en Crispinianus waren twee broers uit een voornaam Romeins geslacht. Zij vluchtten tijdens de christenvervolgingen samen met de heilige Quintinus naar Gallië en vestigden zich in Soissons (Frankrijk). Daar verkondigden ze het christelijke geloof en maakten schoenen voor de armen. Voor hun arbeid vroegen ze geen, of slechts een schamele, vergoeding. Zo wisten ze vele mensen tot het christendom te bekeren.

Naar aanleiding van een bezoek van keizer Maximianus kwam het de stadhouder van Soissons ter ore dat de broers door hun activiteiten veel volk onttrokken aan de Romeinse eredienst. Ze werden gearresteerd en toen ze beiden weigerden het christelijke geloof te verzaken, werden ze net zoals de heilige Bartolomeüs levend gevild en uiteindelijk onthoofd.

De relieken van de heiligen Crispinus en Crispinianus werden door koning Sigebert I van Soissons - die hen vereerde - van Soissons naar Lisdorf (in de buurt van Saarlouis) overgebracht en op 25 oktober van het jaar 570 daar in het altaar van de kerk ingemetseld.

In de 17de eeuw verdwenen de relieken tijdens de 30-jarige oorlog. Tegenwoordig zijn ze te zien in de Domkerk van Osnabrück.

Afbeelding: 'Crispinus en Crispinianus als schoenmakers in de Johanneskerk van Saluzzo' door Petrus van Saluzzo, 15de eeuw.

Weerspreuken

Is Crispiaan klaar,
snel is de winter daar.

De schoenmakers en leerlooiers vierden feest op de eerste maandag na de naamdag van hun patroonheilige. Daaruit is een begrip ontstaan, namelijk 'op een blauwe maandag'.

Alle schoenmakers en leerlooiers trokken op die bewuste maandag in hun werkkledij naar dat feest en die kledij bestond uit blauwe schorten. Uit de samenvoeging van 'blauw' en 'maandag' werd de bekende uitdrukking 'op een blauwe maandag' - wat 'uitzonderlijk', 'occasioneel' betekent - geboren.

Sint-Crispinus was een heilig man,
hij dronk de jonge klare uit de kan.

Deze spreuk doet vermoeden dat er op het feest stevig werd gedronken.