Heiligen

- Zoeken

Heilige Cletus - 26 april

Heilige Cletus

(† 89)
Paus, martelaar

De heilige Cletus was van Griekse afkomst. Hij was een bekeerling van de heilige apostel Petrus en werd door hem tot priester gewijd.

In 76 volgde hij de heilige Linus op en werd de derde paus van de Rooms-katholieke Kerk. Hij nam de naam Anacletus I aan; zijn pontificaat duurde ongeveer twaalf jaar. 

Er is verder weinig over hem bekend, behalve dat hij een onbepaald aantal priesters wijdde. Vermoedelijk was hij degene waar de heilige Augustinus van Hippo over schreef.

De heilige Cletus zou op 26 april van het jaar 89 (of 91) de marteldood gestorven zijn. Zijn relieken bevinden zich in de Sint-Linuskerk in het Vaticaan.

Afbeelding: fresco van de heilige Cletus uit de basiliek Paulus voor de Muur in Rome, 6de eeuw.

Weerspreuk

Zingt de vink in de vroege morgenstond,
wis en zeker hij regen verkondt.