Heiligen

- Zoeken

Heilige Stefanus - 26 december

Heilige Stefanus

(° 1 - † 35)
Aartsdiaken, Protomartelaar
Patroon van de steen- en marmerhouwers

De heilige Stefanus wordt door de Kerk gevierd op de dag na Kerstmis. Hij was de eerste en de meest representatieve van zeven diakens die door de apostelen zelf gewijd werden. Volgens de Handelingen der apostelen (6, 8) was hij een man vol van genade en kracht en verrichtte hij grote wonderen onder het volk.

Naast zijn naast caritatieve arbeid behoorde het evangeliseren van de bevolking ook tot de taak van Stefanus. Zijn christologische interpretatie van het Oude Testament bracht hem echter in conflict met de hellenistische Joden in Jeruzalem die zijn woorden als heiligschennis opvatten. Stefanus werd voor de Hoge Raad gebracht en ondanks het vurige pleidooi dat hij ter zijner verdediging hield, werd hij tot de dood door steniging veroordeeld. 

De evangelist Lucas verhaalt dat Stefanus op het einde van zijn betoog zijn blik op de hemel richtte en in een visioen de heerlijkheid van God zag en Jezus staande aan diens rechterhand. En terwijl hij de hemel, God en Jezus zag, zei hij:

Ik zie de hemel open en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.

Daarop werd Stefanus als godslasteraar weggevoerd om voor de Damascuspoort ter dood gebracht te worden. Hij knielde in gebed neer, schonk zijn moordenaars vergiffenis en stierf vervolgens de marteldood. 

Saulus, de latere Paulus van Tarsus, zou met de terechtstelling van Stefanus ingestemd hebben en bewaakte de mantels van degenen die Stefanus stenigden. De dood van Stefanus, de eerste martelaar, gaf de aanleiding tot grote christenvervolgingen in Jeruzalem en zette de joods-hellenistische christenen ertoe aan om uit Jeruzalem te vluchten en zich te verspreiden.

Saulus ging op weg naar Damascus en na zijn ontmoeting met Christus hernam hij het werk van de Protomartelaar Stefanus, van wie hij ooit een vurige tegenstander was. Hij verdiepte en voltooide Stefanus' werk en werd uiteindelijk de 'Apostel van de heidenen'.

De relieken van de heilige Stefanus werden, na een tussenstop in Constantinopel, overgebracht naar het Vaticaan in Rome waar ze bijgezet werden in het graf van de heilige Laurentius van Rome.

Afbeelding: 'Il martirio di Santo Stefano' door Pietro da Cortona, 1660.

Weerspreuk

Is de wind stil met Sint-Steven,
dan zal het jaar goede oogst geven

De heilige Stefanus geldt als bijzondere beschermer van paarden en kinderen. Op Sint-Stefanus werden vroeger de paarden in de richting van de wijzers van het uurwerk rond de kerk geleid. Door dit cirkelvormige contact met het gezegende heiligdom hoopte men de dieren in goede gezondheid te kunnen behouden.