Heiligen

- Zoeken

Heilige Timoteüs en Titus - 26 januari

Heilige Timoteüs

(† 1ste eeuw)
Bisschoppen, martelaren
Opvolgers van de apostelen

De heiligen Timoteüs en Titus zijn vooral bekend door de brieven die de heilige apostel Paulus aan hen richtte.

De heilige Timoteüs had een heidense vader en een joodse moeder. Hij ontmoette de heilige apostel Paulus rond het jaar 47 in Iconium en werd door hem bekeerd. Timoteüs liet zich samen met zijn moeder Eunike door Paulus dopen.

Hij werd een trouwe medewerker van Paulus en werd door hem als bisschop naar Efeze gestuurd om de slachtoffers van de christenvervolging te ondersteunen. Hij stierf er in 97 echter zelf de marteldood door steniging toen hij weigerde een offer te brengen aan de heidense god Dionysius.

De heilige Timoteüs wordt aangeroepen tegen maag- en darmklachten.

Afbeelding: Timoteüs en zijn grootmoeder (Loïs) door Rembrandt, 1648.

Heilige Titus

De heilige Titus was een Griekse heiden. Hij werd bekeerd door de apostel Paulus en werd zijn discipel en secretaris. Hij steunde de heilige Paulus met name in de kwestie van de Korintiërs en op het Concilie van Jeruzalem. Net zoals de heilige Timotheüs maakte hij ook een reis naar Korintië, alvorens te worden benoemd tot bisschop van Gortyna op Kreta, waar hij stierf in 96. 

De heilige Titus is de patroonheilige van Kreta.

Afbeelding: fresco van de heilige Titus, Kosovo, 14de eeuw.

Weerspreuk

Timothijs
breekt het ijs,
breekt hij er geen,
dan maakt hij er één.