Heiligen

- Zoeken

Heilige Anna en Heilige Joachim - 26 juli

Heilige Anna en Heilige Joachim

ouders van de Heilige Maagd Maria
Patroons van de grootouders en de bejaarden

Anna werd vermoedelijk geboren in Betlehem, Israël vóór onze jaartelling en huwde Joachim. Het paar was reeds oud en hun huwelijk bleef kinderloos tot God Anna en Joachim een kind schonk.

Anna ontving van de Heer haar enige kind, de Heilige Maagd Maria; die later het leven zou schenken aan Jezus Christus, de Messias.

De heilige Anna wordt gewoonlijk samen met de heilige Joachim afgebeeld bij de Gouden Poort van Jeruzalem, waar zij het heuglijke nieuws van Maria Onbevlekt Ontvangen vernamen.

Zij is de patrones van de grootmoeders, huisvrouwen, zwangere- en barende vrouwen, weduwen, naaisters en kantwerksters.

De heilige Anna is eveneens de patrones van Bretagne en van de schippers en zeelieden; zij wordt gewoonlijk aangeroepen tegen armoede en onvruchtbaarheid. Samen met heilige Joachim is zij de beschermheilige van de Karmelitaanse Orde.

Sint Anna wordt in de volkskalenders 'de goudmijn' genoemd omdat zij Maria's moeder was. Om diezelfde reden noemde men haar ook 'het schip'.

Zij was namelijk 'het schip' waarop de poort des hemels (Maria) tot ons werd gebracht, vandaar dat de heilige Anna ook de patrones van de schippers en zeelieden is.

Afbeelding: de heilige Joachim en de heilige Anna ontmoeten mekaar bij de Gouden Poort van Jeruzalem door Jerónimo Jacinto de Espinosa, 17de eeuw.

Weerspreuk

Bouwt op Sint-Anna de mier haar hopen,
de winter zal niet zacht verlopen