Heiligen

- Zoeken

Heilige Anthelmus - 26 juni

Heilige Anthelmus

(° 1105 - † 1178)
Bisschop

De heilige Anthelmus werd in 1105 geboren als telg van het adellijke geslacht de Chignin in Savoye. Hij werd tot priester gewijd maar raakte verwikkeld in de kerkpolitiek; hij zocht eerder naar manieren om zijn macht en gezag te vergroten i.p.v. een nederig en dienend bestaan als priester te leiden.

Een bezoek aan het kartuizerklooster van Portes bracht hem tot inkeer en hij voelde zich plots aangetrokken tot het monastieke leven. Op dertigjarige leeftijd legde Anthelmus zijn priesterambt neer en trok zich terug in de kartuis.

Reeds twee jaar na zijn intrede werd hij abt van La Grande Chartreuse. Onder zijn bestuur floreerde het klooster en trok velen aan die in nederigheid en afzondering wilden leven.

Enkele jaren later trok Anthelmus zich in eenzaamheid terug in Portes. Wederom werd hij gevraagd om de taak van abt op te nemen. Twee jaar later trok Anthelmus zich terug in La Grande Chartreuse maar spoedig werd zijn hulp ingeroepen om te bemiddelen in het schisma dat in Engeland ontstaan was tussen koning Henry II en de heilige Thomas a Becket.

Toch ging het Anthelmus niet altijd voor de wind. Zachtaardig als hij was, aanvaardde hij echter het onrecht dat hem trof. De eerste keer werd hij beschuldigd door de monniken en werd hij gedwongen ontslag te nemen. Maar door tussenkomst van de paus werd zijn onschuld bewezen en werd hij benoemd tot bisschop van Belley. Anthelmus was zo geliefd dat de stad kort bekend stond als 'Anthelmopolis'

Daarna joeg hij keizer Frederik Barbarossa tegen zich in het harnas nadat hij een tegenpaus had afgewezen. Ook dit feit werd rechtgezet doordat dezelfde keizer Anthelmus benoemde tot prins van het Heilige Roomse Rijk.

Afbeelding: 'Saint Anthelme priez pour nous'. Gravure, 1854, Lyon (Frankrijk).

Weerspreuk

Na Sint-Jan
neemt de zee het onweer niet meer an.

Vóór de langste dag neemt de zee,
na de langste dag geeft de zee.

Vóór de langste dag is de temperatuur van het zeewater eerder laag en vormen zich buien, als de langste dag eenmaal voorbij is en de grootste hitte komt, krijgen we die buien over ons heen.