Heiligen

- Zoeken

Heilige Ludgerus van Utrecht - 26 maart

Heilige Ludgerus van Utrecht

(° ca. 743 - † 809)
Bisschop
Apostel van de Saksen

De heilige Ludgerus (of Ludger, Lüdiger, Liudger) werd omstreeks 743 geboren in Zuilen (Friesland) en was van nobele afkomst. In 753 woonde hij een prediking van de heilige Bonifatius bij en werd hierdoor diep geraakt. Hij studeerde in Nederland onder supervisie van de heilige Gregorius van Utrecht en in Engeland onder de hoede van de heilige Alcuin.

Hij werd in 777 tot priester gewijd in Keulen (Duitsland) en was gedurende zeven jaar actief als missionaris.

In 785 ontmoette hij Karel de Grote die hem de spirituele leiding van vijf bisdommen toevertrouwde. Hij weigerde de zetel van het bisdom Trier maar werd de bisschop-stichter van Münster in 804.

Ludgerus stierf op 26 maart 809 kort na de H. misviering van Passiezondag. Zijn relieken bevinden zich in Münster en Billerbeck.

Afbeelding: de heilige Ludgerus van Utrecht, illuminatie uit een middeleeuws manuscript.

Weerspreuk

Regen op Ludgerusdag,
een lege graanschuur men verwachten mag.