Heiligen

- Zoeken

Heilige Zita van Lucca - 27 april

Heilige Zita van Lucca

(° 1218 - † 1272)
Patrones van dienstboden en bedienden

De heilige Zita (Citha of Sitha) Lombardo werd omstreeks 1212-1218 geboren in een arm maar vroom gezin in Monsagrati (Monte Sagrati). Op twaalfjarige leeftijd trad zij in dienst van de welstellende familie Fainelli in Lucca (Italië) en bekleedde deze positie gedurende haar hele verdere leven.

Zita beschouwde haar dagtaak als een manier om God te dienen. Ze gaf vaak haar eigen eten, en soms zelfs dat van haar meester, weg aan armen en behoeftigen waardoor ze vaak in conflict kwam met haar werkgever en de andere huisbedienden.

Uiteindelijk kreeg Zita toch erkenning voor wat ze deed en werd ze hoofd van de huishouding. Ook de sleutels van de woning werden aan haar toevertrouwd.

Zij overleed op 27 april 1272 in Lucca. Haar reputatie was zo wijdverbreid dat Dante in zijn 'Inferno' naar de stad Lucca refereerde als 'Santa Zita'.

In 1580 werd haar graf herontdekt in de kerk van San Frediano. Zita werd op 5 september 1696 heilig verklaard door paus Innocentius XII. Zij is de patrones van dienstboden, huispersoneel, huisvrouwen en ongehuwde vrouwelijke lekenvolgelingen. Ze wordt meestal met blote voeten, een kruik, een brood en een mantel afgebeeld. De heilige Zita wordt o.a. aangeroepen door verkrachtingsslachtoffers en tegen het verliezen van huissleutels.

Afbeelding: de heilige Zita van Lucca door Arnould de Vuez, 1696. Het schilderij bevindt zich in het 'musée de l'Hospice Comtesse' in Lille (Frankrijk).

Weerspreuk

Na Sint-Zitadag
de kou niets meer vermag.