Heiligen

- Zoeken

Heilige Monica van Hippo - 27 augustus

Heilige Monica en Augustinus

H. Monica van Hippo 
(° 333 - † 387)
Beschermheilige van vrouwen en moeders
en van slachtoffers van huiselijk geweld

De heilige Monica werd in Thagaste (Algerije) geboren in een Berbers gezin. Ze werd christelijk opgevoed en trouwde een oudere man, Patricius genaamd. Patricius was driftig en overspelig, hij sloeg Monica vaak. Ook haar schoonmoeder keerde zich tegen haar en veroorzaakte vele problemen.

Monica ging dagelijks naar de kerk en probeerde geduldig te zijn. Uiteindelijk lukte het haar om haar schoonmoeder voor zich te winnen, de agressie van haar man te kalmeren en hem zelfs te bekeren tot het christendom.

Monica had drie kinderen, waaronder haar zoon Augustinus, die aanhanger van het Manicheïsme was. Monica ondernam meerdere pogingen om hem van deze leer af te brengen, er ontstond zelfs een tijdelijke vervreemding tussen hen. Op 28-jarige leeftijd kwam Augustinus tot inkeer en hij werd overtuigd christen, zoals te lezen is in zijn 'Bekentenissen' en in tal van andere werken.

Toen haar man overleden was, ging Monica bij Augustinus in Italië wonen. Ze overleed in oktober 387 op 56-jarige leeftijd in Ostia.

De heilige Monica is de beschermheilige van vrouwen en moeders en van slachtoffers van huiselijk geweld. Zij wordt meestal afgebeeld in het zwart gekleed met weduwesluier. In de hand houdt zij een kruisbeeld of zakdoek, wenend om haar afvallige zoon.

Afbeelding: de heiligen Monica en Augustinus van Hippo door Ary Scheffer, 1846.

Weerspreuk

Oostenwind met regen
duurt drie dagen, zes of negen