Heiligen

- Zoeken

Heilige Julianus van Le Mans - 27 januari

Heilige Julianus van Le Mans

(† 348)
Bisschop
Patroon van Le Mans

De heilige Julianus was vermoedelijk een Romeins edelman. Hij was de eerste bisschop van Cenomanis, het huidige Le Mans (Frankrijk). Hij vervulde deze functie van 301 tot aan zijn overlijden in 348.

Bepaalde bronnen vereenzelvigen Julianus met Simon, de Melaatse. Het Matteüsevangelie vermeldt dat Jezus in Simons huis te gast was: 

'Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd.'
(Matteüs 26, 6-7)

Vervolgens werd Simon één van de tweeënzeventig discipelen die Jezus volgden. De heilige apostel Petrus zou hem naar Gallië gestuurd hebben om het evangelie te prediken aan de stam van de Cenomani. 

In de hoofdstad Cenomanis was destijds een tekort aan drinkwater; Julianus dreef echter zijn staf in de grond en bad. Enkele ogenblikken later gutste het water uit de bodem. Dit mirakel liet hem toe om vrijelijk de Blijde Boodschap van het evangelie in de stad te verkondigen. Julianus slaagde erin velen te bekeren, waaronder enkele vooraanstaande burgers, en werd de eerste bisschop van Cenomanis (Le Mans).

Julianus zou maar liefst 47 jaar lang bisschop van Le Mans geweest zijn. Tijdens zijn laatste levensjaren trok hij zich terug uit zijn ambt en leefde als kluizenaar in Sarthe, waar hij ook stierf.

De heilige Julianus is de patroonheilige van Le Mans, de wijnboeren en de jongleurs. In 616 zou er een basiliek over het graf van Julianus gebouwd zijn. In 835 werden zijn relieken overgebracht naar de bisschoppelijke kerk van Le Mans en sedert 1158 draagt deze kerk zijn naam. De oorspronkelijke funderingen van de kathedraal van Le Mans konden niet worden teruggetraceerd, aangenomen wordt dat ze dateren uit de vierde eeuw. Een menhir op de zuidwestelijke hoek van de kathedraal zou de oospronkelijke locatie van de kathedraal aangeven. 

De heilige Julianus van Le Mans wordt gewoonlijk afgebeeld als bisschop met een boek.

Afbeelding: buste van de heilige Julianus in de kerk van Degré (Sarthe).

Weerspreuk

Mooi weer op Sint-Juliaan,
kondigt overvloed van goederen aan.