Heiligen

- Zoeken

Heilige Zeven Ontslapenen - 27 juli

Heilige Zeven Ontslapenen

(† 251)
Martelaren

De overlevering omtrent de heilige Zeven Ontslapenen (Zevenslapers)  van Efeze is zeer oud en wijd verspreid.

Het betreft hier een legende van Indisch-boeddhistische oorsprong die ingang vond in de vroegchristelijke kerk. In West-Europa werden zij reeds in de Middeleeuwen vereerd; hun cultus beleefde een opleving in de zeventiende- en achttiende eeuw.

In het Westen staan zij bekend als:
Maximianus, Malchus, Martinianus, Dionysius, Johannes, Serapion en Constantijn;

In de Oostelijke Kerk noemt men hen:
Maximilianus (Maximus), Jamblicus, Martinianus, Johannes, Dionysius, Exacustodian (Constantijn) en Antoninus.

Zeven broers, allen christenen en schaapherders, uit Efeze werden omwille van hun geloof vervolgd. Ze vluchtten en verborgen zich in een grot waar zij in 251 op bevel van keizer Decius ingemetseld werden.

In 437 liet een burger, die de grot als schapenstal wilde gebruiken, het metselwerk verwijderen. Groot was zijn verbazing toen de zeven broers ontwaakten!

Eén van de broers begaf zich naar de stad om brood te halen. Hij herkende echter niemand meer in de intussen christelijk geworden stad en betaalde de verbaasde bakker met een gouden munt waarop de beeltenis van keizer Decius prijkte.

Dit vreemde voorval deed de ronde in de stad en spoedig begaf de plaatselijke bisschop zich naar de grot waar hij alle broers levend en wel aantrof en zich met hen onderhield. Kort daarna stierven ze echter voor een tweede en laatste maal.

De heilige Zeven Ontslapenen worden aangeroepen ingeval van koorts en slapeloosheid.

Afbeelding: de heilige Zevenslapers van Efeze, ikoon door Ineke Brons.

Weerspreuken

Naar de Zevenslapers,
richten zich zeven dagen en zeven weken

Regen op Zevenslapersdag,
zeven weken regenslag

Als het regent op de Zevenslaper,
regent het tot zeven dagen later