Heiligen

- Zoeken

Heilige Acharius van Doornik - 27 november

(† 640)
Bisschop

Heilige Acharius van Doornik Acharius' (of Achaire) naam vinden we voor het eerst terug in 594. Hij werd toen monnik in de benedictijnerabdij van Luxeuil (het huidige Luxeuil-les-Bains), o.l.v. de heilige Eustasius. In de periode 621-626 werd hij bisschop van het samengevoegde bisdom Noyon-Doornik. 

Acharius had een grote invloed op de verspreiding van het christendom in het huidige Belgische deel van het Merovingische Rijk en was één van de oudste geloofsverkondigers van België en Noord-Frankrijk. Zo stond hij - door zijn invloed aan het Frankische hof - de heilige Amandus van Gent (later bisschop van Maastricht) bij in zijn zendingswerk. Toch kon hij niet verhinderen dat Amandus, na kritiek te hebben geuit op Dagobert I, door de vorst verbannen werd.

In 636 stemde de koning in met de oprichting van het bisdom van Thérouanne (= Terwaan, tegenwoordig ressorteert het gebied van Terwaan onder het bisdom Atrecht) en de aanduiding van Acharius' vriend Audomarus als bisschop.

Acharius overleed in 640; hij werd begraven in de St-Godebertuskerk van Noyon en reeds kort na zijn overlijden vereerd als heilige.

Afbeelding: de heilige Acharius (rechts) en de heilige Fiacrus (links, met schop) door een anonieme Meester, 1515.

Weerspreuk

Sint-Achuit
doet het zaaikleed uit.

De weerkalender vermeldt dat je na vandaag niet meer mag zaaien.