Heiligen

- Zoeken

Heilige Rictrudis van Doornik - 27 oktober

Heilige Rictrudis van Doornik

(° 612 - † 688)
Abdis

De heilige Rictrudis (Richtrudis of Rictruda) werd in een zeer christelijk gezin in het Franse Gascogne geboren. De heilige Amandus was tijdens zijn ballingschap vaak te gast in het huis van Rictrudis' vader. Later huwde zij Adalbald, een Frankische edelman en één van de voornaamste edellieden van de Merovingische koning Clovis II. Samen vestigden ze zich in Vlaanderen en kregen vier kinderen, waarvan er twee zalig en twee heilig verklaard zouden worden.

Na het overlijden van haar echtgenoot vond Rictrudis troost in haar geloof en wenste haar verdere leven aan God te wijden. Ze wilde in het klooster intreden nadat haar zoon Maurontus oud genoeg was om de hofhouding van de koning te vervoegen. Clovis II voorzag echter een andere toekomst voor haar: hij wilde haar later trouwen met één van zijn edelen. Rictrudis weigerde en uitte haar wens om zich terug te trekken in het klooster. Aanvankelijk was de koning woedend maar de heilige Amandus wist hem te bepraten en uiteindelijk stemde hij in met de wens van Rictrudis. 

Rictrudis stichtte een vrouwenklooster in Marchiennes (Frans-Vlaanderen) en werd de eerste abdis van dit klooster. Haar jongste dochters Clotsendis en Adalsendis traden samen met haar in. Adalsendis stierf kort na haar intrede. Rictrudis overleed op 12 mei 688 op 76-jarige leeftijd, haar dochter Clotsendis volgde haar op als abdis.

De relieken van de heilige Rictrudis werden bewaard in de benedictijnerabdij van Marchiennes en verborgen tijdens de periode van de Franse Revolutie. In de chaos rond de Belgische onafhankelijkheid geraakten haar relieken alsnog verspreid. In 1140 werd haar gebeente naar Reninge - waarvan zij de patroonheilige is - overgebracht.

De heilige Rictrudis wordt aangeroepen voor de huwelijkstrouw.

Afbeelding: heilige Rictrudis, patroonheilige van de kerk van Mazingarbe (Mazengarve) in het Franse departement Pas-de-Calais.

Weerspreuk

Brengt oktober vorst en sneeuw,
men hoort des winters klaaggeschreeuw.