Heiligen

- Zoeken

Heilige Vitalis van Milaan - 28 april

Heilige Vitalis van Milaan

(† vermoedelijk eerste eeuw)
Martelaar


Volgens de overlevering was de heilige Vitalis (San Vitale) een soldaat en bekeerling. Hij was een rijke burger uit Milaan, gehuwd met de heilige Valeria van Milaan en vader van Gervasius en Protasius.

Tijdens de christenvervolging onder keizer Nero, kwam Vitalis met rechter Paulinus naar Ravenna om de arts (en latere heilige) Ursicinus te berechten. Vitalis stond Ursicinus bij tijdens diens gevangenschap en zou hem hebben aangemoedigd om zijn executie standvastig tegemoet te treden. Nadien weigerde hij om zich terug bij Paulinus te voegen.

Door deze daad bekende Vitalis zelf christen te zijn en werd hij terstond gearresteerd. Hij werd gefolterd en levend begraven. Vitalis stierf de marteldood in Milaan in de eerste eeuw van onze jaartelling. Rond dezelfde tijd stierf ook Vitalis' echtgenote Valeria.

De heilige Vitalis is de patroonheilige van Thibodeaux (Louisiana). Hij wordt gewoonlijk afgebeeld in het gezelschap van de heilige Valeria en de heiligen Gervasius en Protasius. De naar hem vernoemde basiliek in Ravenna zou op de locatie van zijn martelaarschap gebouwd zijn.

Afbeelding: 'het martelaarschap van de heilige Vitalis' door Federico Barocci, 1583.

Weerspreuk

Vriest het op Sint-Vitaal,
dan vriest het nog veertienmaal.