Heiligen

- Zoeken

Onschuldige Kinderen - 28 december

Onschuldige Kinderen

(† 1)
Martelaren

De dag van de onschuldige kinderen herinnert aan de kindermoord in Bethlehem door koning Herodes. Toen Herodes van de Wijzen uit het Oosten vernam dat er een koningskind geboren was in zijn land en dat de komst van de Koning der Joden het einde van zijn macht zou betekenen, droeg hij op om alle mannelijke kinderen van twee jaar en jonger te vermoorden.

De Wijzen vernamen de plannen van Herodes echter tijdig in een droom en besloten hem te misleiden. Ze gingen langs een andere weg terug naar hun land. Ook Jozef werd in zijn droom door een engel bezocht die hem de opdracht gaf om met Maria en Jezus te vluchten naar Egypte waar zij bleven tot de dood van Herodes.

Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 

'Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.'
 

Mt. 2, 16-18.

Historisch gezien is er echter geen enkele aanwijzing dat een dergelijke slachtpartij ooit heeft plaatsgevonden. De moord op de onschuldige kinderen wordt niet vermeld door de geschiedschrijver Flavius Josephus in de ongeveer 100 bladzijden lange lijst van misdaden begaan door koning Herodes.

Deze dag is ook een gedenkdag voor alle kinderen, die voor Christus getuigenis hebben afgelegd en voor Hem gestorven zijn. Op sommige plaatsen bestaat de gewoonte op deze dag de kinderen en hun ouders te zegenen.

De Onschuldige Kinderen worden vereerd als beschermheiligen van kinderen en in het bijzonder van kinderen in gevaar, en daarom ook van vondelingen; ook van misdienaars en koorknapen. Hun voorspraak wordt ingeroepen tegen eerzucht en jaloezie.

Afbeelding: 'Le Massacre des Innocents' door Léon Cogniet, ca. 1824.

Weerspreuk

Zon op onnozele kinderen
geeft sterfte.

Het feest van de 'Onnozele Kinderen' heette vroeger 'Allerkinderendag'. Het was oorspronkelijk een verkleedfeest, waarin Oosterse, Romeinse en Keltische elementen waren opgenomen.

In de middeleeuwen, tot rond het begin van de veertiende eeuw, was deze dag een echt feest voor kinderen: zij 'regeerden' toen in scholen en kloosters en kozen zelfs een 'kinderbisschop' die het op die dag voor het zeggen had. Thuis mochten kinderen ook de baas spelen. Ze zeiden hun ouders, broers en zusters in berijmde spreuken hun ongezouten mening en droegen hen veelal op allerlei lekkers te bereiden.