Heiligen

- Zoeken

Heilige Irenaeus van Lyon - 28 juni

Heilige Irenaeus van Lyon

(† 202)
Bisschop, martelaar
Kerkvader

De heilige Irenaeus werd omstreeks 130 geboren, vermoedelijk in Smyrna (het huidige Izmir in Turkije). Hij was een leerling van de heilige Polycarpus van Smyrna. Na zijn priesteropleiding trok hij naar Lyon waar hij vanaf 178 het ambt van bisschop bekleedde. 

Als theologisch schrijver hield hij zich speciaal bezig met gnostische dwaalleren en bestreed deze waar hij kon. Hij riep ook de hulp van Victor I in om te bemiddelen i.v.m. het bepalen van de paasdatum.

Volgens de overlevering stierf hij omstreeks 202 de marteldood. Zijn tombe en relieken werden in 1562 vernield door calvinisten. Zijn hoofd werd echter gespaard en bevindt zich in de kerk van de heilige Johannes in Lyon.

Afbeelding: de heilige Irenaeus van Lyon, icoon.

Weerspreuk

Op Sint-Irené,
zit het weer altijd mee.