Heiligen

- Zoeken

Heilige Gontran van Bourgondië - 28 maart

Heilige Gontran van Bourgondië

(° 525 - † 592)
Koning, weldoener

De heilige Gontran (Gunth Chramn of Guntramnus) werd geboren in Soissons en was één van de zonen van de Merovingische koning Clotarius en zijn echtgenote, de heilige Clothildis. Hij was de broer van de koningen Charibert en Sigebert. Hij groeide op aan het hof van zijn vader, die het heidense geloof beleed.

In 561 werd Gontran tot koning van Orleans en Bourgondië gekroond; hij huwde Mercatrude en stond bekend als vredestichter. Om onbekende redenen scheidde Gontran van Mercatrude en zij werd enige tijd later ernstig ziek. Toen de hofarts er niet in slaagde haar te genezen, liet Gontran hem ombrengen.

Toen Gontran in aanraking kwam met het christendom en zich bekeerde, werd hij overladen door schuldgevoelens i.v.m. zijn eerdere daden. Berouwvol besloot hij voortaan zijn leven en financiële middelen te wijden aan de opbouw van de Kerk in zijn koninkrijk.

Hij ontpopte zich tot beschermheer van de onderdrukten, verzorger van de zieken en een vader voor zijn onderdanen. Hij verleende zelfs genade aan degenen die een moordaanslag op hem beraamden. 

Gontran stierf op 28 maart 592 in Chalon-sur-Saône. Hij werd begraven in de kerk van de heilige Marcellus, die hij zelf gesticht had. De heilige Gontran is de patroon van mensen die uit de echt gescheiden zijn; en verder van wachters en moordenaars.

Afbeelding: de heilige Gontran van Bourgondië, icoon.

Weerspreuk

Brengt Sint-Gontran storm en wind,
de sikkel is de boer steeds goed gezind.

Sint-Gontramsdag,
stormen brengen mag.