Heiligen

- Zoeken

Heilige Germanus van Parijs - 28 mei

Heilige Germanus van Parijs

(° 496 - † 576)
Bisschop, weldoener

De heilige Germanus (Germain) werd omstreeks 496 geboren in de omgeving van Autun (Frankrijk). In zijn jeugd leefde hij als kluizenaar en in 530 werd hij door de heilige Agrippinus van Autun tot priester gewijd. In 540 werd Germanus abt in het klooster van Sint-Symphorian in zijn thuisstad Autun.

Vijftien jaar later, in 555, werd hij bisschop van Parijs en aartskapelaan van koning Childebert I. Germanus genas de koning van een niet nader omschreven ziekte en slaagde erin hem te bekeren. Uit dank liet Childebert de benedictijnerabdij van Saint-Vincent voor Germanus bouwen; nu beter bekend als Saint-Germain-des-Pres.

Ook tijdens zijn verblijf aan het hof bleef Germanus een eenvoudig en sober leven leiden. Germanus werd 'de Vader van de armen' genoemd; hij verdeelde zijn bezittingen onder de armen en was een veelgevraagd prediker. Zijn bijzondere zorg ging het meest naar gevangenen uit.

Germanus was de spirituele leraar van de heilige Droctoveus; hij onderwees ook de heilige Bertrand van Le Mans en wijdde hem tot priester. Germanus stierf een natuurlijke dood in 576. Hij werd in de voor hem gebouwde kerk bijgezet, die later zijn naam ging dragen: Saint-Germain-des-Près.   

De heilige Germanus van Parijs is de patroon van het Canadese aartsbisdom Rimouski in Quebec; van de gevangenen; de muziek; tegen brandgevaar en koorts. Hij werd heilig verklaard in 754.

Afbeelding: de heilige Germanus van Parijs, illuminatie in een Getijdenboek door Jean le Tavernier, ca. 1450-1460.

Weerspreuk

Zon op Sint-Germain,
belooft ons goede wijn.