Heiligen

- Zoeken

Heilige Simon en Heilige Judas - 28 oktober

Heilige Simon
Heilige Simon

(† ca. 70)
Apostelen, martelaren

Simon, bijgenaamd Simon de Zeloot (de ijveraar), was één van de door Jezus Christus zelf uitgekozen apostelen. Buiten zijn naam is er weinig over hem bekend, behalve dat hij tot de radicaal politieke beweging van de Zeloten behoorde.

Volgens de heilige Lucas evangelist was Judas Thaddeüs een broer van Jacobus de Mindere en de zoon van Alpheüs en Maria Kleofas. Van de heilige Matteüs evangelist kreeg hij de bijnaam 'Thaddeüs', wat 'dappere' betekent. Hij is waarschijnlijk de auteur van de brief van Judas die opgenomen is in het Nieuwe Testament.

Simon predikte samen met Judas Thaddeüs in Syrië, Egypte, Mesopothamië en Perzië, waar zij koning Xerxes van Babylon wisten te bekeren samen met zijn gehele hofhouding en vele duizenden anderen.

Na talrijke wonderdaden - waarmee ze de machteloosheid van de magiërs en heidense priesters aantoonden - beraamden deze een aanslag op Simon en Judas, waarbij ze beide apostelen neerstaken. Andere bronnen vermelden dat Simon werd omgebracht met een zaag - men zou hem doormidden hebben gezaagd - en Judas met een knots werd doodgeknuppeld. 

Dit tafereel werd gevolgd door een ongewoon gewelddadig onweer waarin alle magiërs en priesters de dood vonden. De Perzische koning begroef de lichamen van de beide heiligen en liet op hun graf een grote kerk bouwen om hen te vereren.

Heilige Judas
Heilige Judas

De heilige Simon is de patroon van de houtzagers. De heilige Judas Thaddeüs is te herkennen aan zijn attribuut, de hellebaard, hij wordt o.a. aangeroepen bij hopeloze zaken.

Afbeelding: de heilige Simon door Petrus Paulus Rubens, 17de eeuw. / de heilige Judas Taddeüs door Georges de La Tour, ca. 1615-1620.

Weerspreuken

Zijn Simon en Judas voorbij,
dan is de winter kort nabij.

Na Simon is het koud,
zorg dus bijtijds voor hout.

De volkskalender adviseert ook dat vanaf deze datum de haard mag aangestoken worden.
Dat werd vroeger trouwens nooit vóór 28 oktober gedaan, ook al was het erg koud.