Heiligen

- Zoeken

Heilige Wenceslas - 28 september

Heilige Wenceslas

(° ca. 905 - † in 935)
Hertog, martelaar
Patroonheilige van Bohemen en Tsjechië

De heilige Wenceslas (ook Wenceslaus of Václav) werd geboren als telg van een adellijk geslacht. Zijn grootmoeder, de heilige Ludmilla, gaf hem een christelijke opvoeding, zijn moeder Drahomíra had echter heidense sympathieën. Na de dood van Wenceslas' vader werd zij regentes van het hertogdom en voerde zij voornamelijk een christen-onvriendelijk bewind. 

Er ontstonden al snel twee kampen aan het hof: de oudste prins Wenceslas en zijn grootmoeder de heilige Ludmilla aan de ene kant en de jongere prins Boleslav en Drahomíra aan de andere kant. Ludmillla zocht haar toevlucht in het kasteel van Tetín, waar ze 921 door handlangers van Drahomíra werd gedood. In 925 nam Wenceslas zelf het bewind van zijn moeder Drahomíra over.

Wenceslas was een vroom man met een bijzondere voorliefde voor de eucharistie. Onder zijn impuls volgde de liturgie niet langer de Byzantijnse ritus, maar de Latijnse. De overlevering wil dat Wenceslas zelf de tarwe zaaide waaruit de hosties gemaakt werden en eveneens de druiven voor de miswijn eigenhandig perste.

In opdracht van zijn jongere broer Boleslav - die de sympathieën van zijn moeder Drahomíra deelde - werd Wenceslas op 28 september 935 vermoord. Zijn lichaam werd in stukken gehakt en begraven op de plaats van de moord. Boleslav kreeg later echter berouw over zijn misdaad, deed boete en beval de relieken van zijn broer over te brengen naar de Sint-Vituskerk in Praag.

In de Angelsaksische wereld is de heilige Wenceslas vooral bekend omwille van de 'Christmas Carol' 'Good King Wenceslas'. Het verhaal gaat als volgt: de heilige Wenceslas ziet op de feestdag van de heilige Stefanus een arme boer hout sprokkelen in het woud. Hij wil hem een aalmoes geven en gaat op weg. Samen met zijn page trekt hij het woud in. Deze laatste bezwijkt bijna door de koude, maar volgt de koning trouw stap voor stap. Omdat er op wonderbaarlijke wijze warmte opstijgt uit het koninklijke voetspoor in de sneeuw, slaagt de page er toch in zijn reis te volbrengen.

Afbeelding: 'Page and monarch forth they went, forth they went together, through the rude wind's wild lament, and the bitter weather' door George Sheridan Knowles, 1898.

Weerspreuk

Vallende eikels voor Sint-Michiel,
snijdt de winter door lijf en ziel.