Heiligen

- Zoeken

Martelaarschap van Johannes de Doper - 29 augustus

Martelaarschap van Johannes de Doper

(° ca. 7 vóór Chr. - † ca. 29)
Profeet, martelaar

De heilige Johannes de Doper, ook Sint-Jan genaamd, was een joods profeet. Zijn moeder Elisabet was een verwante van Maria, men veronderstelt dat Elisabet haar tante was.

Johannes de Doper komt zowel in het Evangelie als in de Koran (waar hij 'Jahja' genoemd wordt) voor. Hij wordt op twee dagen herdacht: zijn geboorte op 24 juni en zijn onthoofding op 29 augustus.

Johannes werd ruim een half jaar vóór Jezus geboren. Hij was de enige zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth en werd geboren toen het koppel al op hoge leeftijd was. Johannes leidde een ascetisch bestaan in de woestijn, hij ging slechts gekleed in een kameelharen mantel en voedde zich met sprinkhanen en wilde honing.

Johannes verkondigde de boodschap van bekering en verlossing van alle zonden door de doop. Hij had veel volgelingen en velen lieten zich door hem in de Jordaan dopen. Ook Jezus kwam naar Johannes toe en liet zich door hem dopen.

Johannes berispte op een bepaald moment Herodes, de vorst van Galilea, omdat die een affaire zou hebben met Herodias, zijn schoonzuster. Enige tijd later drong Herodias er bij Herodes op aan om Johannes te onthoofden. Als Salomé, de dochter van Herodias, een verleidelijke dans opvoert ter gelegenheid van een banket, belooft haar vader haar elke beloning die ze vraagt. Op aandringen van haar moeder vraagt ze het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. 

Johannes zou ter dood gebracht zijn in het fort Machaerus in Perea. Zijn schedel wordt bewaard in de kerk San Silvestro in Capite in Rome.

Afbeelding: Salomé met het hoofd van Johannes de Doper door Michelangelo Merisi da Caravaggio, ca. 1607.

Weerspreuk

Regent het op Sint-Jans onthoofding
dan bederven de noten