Heiligen

- Zoeken

Heilige Thomas Becket van Canterbury - 29 december

Heilige Thomas Becket van Canterbury

(° 21 december 1118 - † 29 december 1170)
Aartsbisschop, martelaar

Thomas Becket werd op 21 december 1118 in Londen geboren en was de zoon van een rijke Normandische koopman. Hij studeerde theologie in de priorij van Merton en vervolmaakte zijn studies in Parijs, Bologne en Auxerre. Omstreeks 1142 werd hij medewerker van bisschop Theobald van Canterbury en in 1146 werd hij door hem tot priester gewijd.

Thomas raakte bevriend met koning Hendrik (Henry) II en werd zijn raadgever. Hij raakte al gauw gesteld op de pracht en praal aan het hof. Op 3 juni 1162 werd hij tot aartsbisschop van Canterbury gewijd; de koning hoopte zo meer invloed op beleid van de Kerk te krijgen. Thomas was het echter vaak niet eens met de bemoeienissen van de koning in kerkelijke zaken en diende onverwacht zijn ontslag in als aartsbisschop, zeer tot ongenoegen van de koning. Hij werd hij meermaals verbannen en leidde een ascetisch bestaan als benedictijner monnik. 

In 1164 kwam het tot een definitieve breuk tussen Hendrik II en Thomas Becket. Thomas werd veroordeeld voor meineed en verraad en vluchtte naar Frankrijk. In Sens ontmoette hij paus Alexander III, maar deze weigerde in te stemmen met zijn ontslag. Op advies van de paus ging Thomas daarna naar het cisterciënzer klooster van Pontigny, maar na de bedreigingen van koning Hendrik II, keerde hij tegen zijn wil in terug naar Sens.

Thomas' collega-bisschoppen vonden zijn gedrag provocerend maar desondanks zette Thomas zijn strijd voor de vrijheid van de Kerk verder. In 1170 kreeg Thomas een aanbod tot verzoening van de koning. Een visioen had hem echter de ware toedracht achter dit voorstel geopenbaard. Klaar voor het martelaarschap, keerde hij terug naar Engeland waar hem op 29 december 1170 door vier vertrouwelingen van de koning voor het altaar in de kathedraal van Canterbury de schedel ingeslagen werd. Met zijn laatste adem sprak hij de woorden: 'In naam van Jezus en de bescherming van de Kerk, ben ik bereid de dood te omarmen'.

Na de opzienbarende moord op Thomas Becket nam de verering voor zijn persoon plots een hoge vlucht. Vier jaar na zijn dood ondernam koning Hendrik II een pelgrimstocht naar het graf van Thomas en toonde berouw. Bedevaarten naar zijn graf werden al snel even talrijk als die naar Santiago de Compostela, en er zouden zich talrijke wonderen voltrokken hebben. Op 21 februari 1173 werd Thomas Becket heiligverklaard door paus Alexander III. In 1538 liet koning Hendrik VIII het heiligdom vernietigen en de relieken van Thomas in de Thames gooien. 

De heilige Thomas Becket is de patroonheilige van de geestelijken en van Canterbury.

Afbeelding: 'De moord op de heilige Thomas Becket', illuminatie (f.28.v) uit het getijdenboek van de familie De Grey uit Ruthin (Wales), ca. 1390.

Weerspreuk

Op Sint-David zet de vlier in 't water
springt hij open, dan komt de zomer nader.

Dit is een oud volksmiddeltje om te voorspellen hoe het weer de volgende zomer zal zijn:
Neem een twijg van de vlier en zet die in water. Wanneer na zekere tijd alle botten openspringen, zich ontwikkelen en tot bloei komen, dan volgt er een goede zomer. Verdrogen ze echter, dan valt er van de komende zomer niet veel goeds te verwachten.