Heiligen

- Zoeken

Heilige Oswald van York - 29 februari

Bisschop
† 992

heilige oswald york

De Heilige Oswald was een telg uit een nobel Saksisch geslacht.
Hij had een uitzonderlijk vroom karakter en werd opgevoed door zijn oom, de Heilige Odo, aartsbisschop van Canterbury.

Reeds op jonge leeftijd werd Oswald verkozen tot deken van de seculiere kanunniken in Winchester.
Zijn pogingen om deze terug op het rechte pad te brengen liepen echter op niets uit en Oswald nam zijn toevlucht tot het monastieke leven.
Hij trad in Frankrijk toe tot de orde van de benedictijnen.
Intussen vernam hij ook dat zijn oom Odo overleden was en keerde terug naar Engeland.

Oswald vond een nieuwe mentor in de Heilige Dunstan en mede door diens invloed werd hij bisschop van Worcester en York.

Hij ging door met zijn hervormingen en stichtte zeven abdijen.
Naast de kathedraal bouwde hij een kerk ter ere van de Moeder van God.
Door  Gods genade werd aan Oswald de vindplaats van de relieken van de Heilige Wilfried, zijn grote voorganger, onthuld.
Deze relieken werden overgebracht naar Worcester.

De Heilige Oswald bleef steeds een nederig en vroom man.
De overlevering wil dat hij elke dag de voeten van twaalf arme lieden waste.
Bij het volbrengen van deze dagelijkse zichzelf opgelegde taak zou hij ook op 29 februari van het jaar 992, zittend op zijn knieën, gestorven zijn.

Schrikkeldag

Om de vier jaar, met uitzondering van de volle eeuwjaren waarvan de eerste twee cijfers niet deelbaar zijn door vier, telt februari een dag extra. De aarde draait namelijk net iets te snel om de zon om dat in 365 dagen te doen. Ze doet er net één vierde van een dag te lang over.

De benaming 'schrikkeldag' zou zijn geïntroduceerd door Julius Caesar; hij laste om de vier jaar na 23 februari een schrikkeldag in. Paus Gregorius XIII stelde deze kalenderhervorming in 1582 op punt.

'Schrikkel' is afgeleid van het werkwoord 'schrikkelen', dat op zijn beurt afkomstig is van 'schrikken', 'verspringen'.

Weerspreuk

De schrikkeldag in 't schrikkeljaar,
Maakt van de boer een bedelaar