Heiligen

- Zoeken

Heilige Sulpicius Severus - 29 januari

Heilige Sulpicius Severus

(† 29 januari 591)
Bisschop van Bourges

De heilige Sulpicius Severus (bijgenaamd 'de Goede' of 'de Zachtmoedige') was afkomstig uit een adellijke familie van vooraanstaande Gallische senatoren in Aquitanië (Zuid-Frankrijk).

Hij was hoogopgeleid, trad als dichter op de voorgrond en werd als beschermeling van koning Guntramnus in 584 de 27ste bisschop van Bourges.

In 585 nam hij aan het Concilie van Mâcon deel en riep zelf een provinciale synode in Clermont bijeen om een geschil tussen de bisschop van Cahors en de bisschop van Rodez te beslechten.

De heilige Sulpicius Severus stierf een natuurlijke dood op 29 januari 591. Hij werd opgevolgd door Eustasius die toen diaken was in Autun. De overblijfselen van de heilige Sulpicius werden bijgezet in de St. Julienkerk van Bourges; later werd zijn lichaam overgebracht naar de St. Ursinuskerk.

Hij mag niet verward worden met zijn beroemde naamgenoot uit de 4de eeuw die het leven van de heilige Martinus beschreef, noch met Sulpicius Pius (de vrome) die in 647 stierf.

Afbeelding: buste van de heilige Sulpicius Severus in de kerk St. Sulpice de Favières (Essonne).

Weerspreuk

Geeft Sint-Sulpitius schoon ijs,
dan is de lente goed en wijs.