Heiligen

- Zoeken

H. Saturninus van Toulouse - Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing - 29 november

H. Saturninus van Toulouse

H. Saturninus van Toulouse
(† 257)
Bisschop en martelaar
Patroonheilige van de stiergevechten

Volgens een lovende levensbeschrijving uit de vijfde eeuw kwam de heilige Saturninus rond het jaar 250 vanuit het Oosten naar Toulouse (Frankrijk). Paus Fabianus had hem samen met zes metgezellen uitgezonden naar Gallië. Saturninus evangeliseerde eerst Pamplona (Spanje) en werd daarna de eerste bisschop van Toulouse.

Hij verkondigde het evangelie in die streek tot de sterke heidense gemeenschap tegen hem in opstand kwam. De heidense priesters van Toulouse beschuldigden hem ervan dat hij de goden vertoornd had, aangezien de orakels reeds geruime tijd zwegen. Toen Saturninus weigerde aan de god Jupiter een stier te offeren, bond men hem vast aan het offerdier. Hij werd over de grond meegesleurd en aan stukken gereten.

De aard van zijn marteldood leverde de heilige Saturninus het patronaat van de stiergevechten op.

Afbeelding: de marteldood van de heilige Saturninus, gravure, auteur onbekend.

Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing
(1932)

Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing

Beauraing, een klein dorpje in de provincie Namen, geprangd tussen het plateau van de Condroz en het Ardens massief. Niemand had ooit geweten waar het gehucht lag, indien er in 1932 geen verschijningen waren geweest van de heilige Maagd Maria.

Op een koude maandagavond in november 1932 worden vijf kinderen uit het dorp, vier jongens en één meisje, verrast door de verschijning van een Dame, gehuld in een helder wit licht. Alle kinderen waren dan tussen 9 en 15 jaar oud. Enkele dagen later, op 2 december, vraagt één van de kinderen aan de verschijning of zij de Onbevlekte Maagd is. De Dame antwoordt met een bevestigend teken. Ze geeft de kinderen de raad steeds braaf te zijn. 
 
De heilige Maagd Maria verscheen in het totaal 33 keer in Beauraing. De laatste verschijning dateert van 3 januari 1933. Tijdens deze verschijning ziet Gilberte Voisin de Maagd met een in lichtstralen gehuld gouden hart. Om deze reden wordt Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing ook wel aangeduid als 'Moeder met het Gouden Hart'.

Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing kinderen

De vijf kinderen waaraan de heilige Maagd Maria verscheen.
boven: Andrée Degeimbre, Fernande Voisin, Gilberte Voisin.
onder: Gilberte Degeimbre, Albert Voisin.

Ze onthult aan drie van hen een bijzondere boodschap die de kinderen echter weigeren te onthullen. Albert Voisin, de enige jongen in het gezelschap, deelde enkel mee dat zijn boodschap triest was. De twee andere kinderen kregen geen persoonlijke boodschap, enkel de volgende mededelingen:

'Ik ben de Moeder Gods, Koningin der Hemelen. Bid altijd. Vaarwel.'

Aan Fernande Voisin vroeg de heilige Maagd:

'Houdt u van mijn Zoon?', 'Houdt u van Mij?'

toen Fernande tweemaal bevestigend antwoordde, gaf de heilige Maagd haar nog mee:

'Offer u dan op, voor Mij. Vaarwel'.

Aan Gilberte zei De heilige Maagd nog:

'Ik zal de zondaars bekeren'.

Intussen vonden in Beauraing diverse mirakels plaats. In 1946 werd het eerste beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing opgericht en een jaar later legde men de eerste steen van het huidige heiligdom. André Marie Charue, bisschop van Namen, erkende in 1949 de geloofwaardigheid van de verschijningen. Sindsdien kende bedevaartsoord van de Notre-Dame de Beauraing een ongekende volkstoeloop, niet enkel vanuit België, maar ook uit de omringende landen.

Men kan tegenwoordig in stilte bidden in het heiligdom of in de retraiteruimtes; of de tuin bezoeken waar de verschijningen plaatsvonden. In Beauraing bevindt zich ook het Mariamuseum, dat een collectie van meer dan 800 Mariabeelden van over de hele wereld bezit. 

Naast 29 november, de verjaardag van de verschijningen, vindt er elk jaar op 22 augustus een grote internationale bijeenkomst van gelovigen plaats. Op de vooravond van deze internationale bedevaart worden er een gebedswake en een lichtprocessie gehouden.

Afbeelding: Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing door Paulin-Maredret. 

Weerspreuk

IJs met Radbodijn,
maakt een einde aan het venijn.

IJs op de dag van Saturnijn,
maakt korte metten met 't venijn.