Heiligen

- Zoeken

Heilige Ermelindis van Meldert - 29 oktober

Heilige Ermelindis van Meldert

(† 590)
Kluizenares

De heilige Ermelindis werd als telg van een adellijk geslacht in 510 aan de rand van het Bruulbos in het gehucht Ter Donk (Lovenjoel) geboren. Reeds in haar vroege jeugd gaf Ermelindis blijk van een grote godvruchtigheid. Zij wilde niets liever dan maagd blijven en haar leven aan God wijden. 

Wanneer Ermelindis de huwbare leeftijd bereikte, hadden haar ouders een huwelijk gearrangeerd met een interessante adellijke partij. Ze weigerde echter te trouwen met de partner die haar ouders voor haar uitgekozen hadden en schonk al haar bezittingen weg. Haar erfdeel gaf ze aan de armen. Uiteindelijk stemde haar vader in met haar wens om kluizenares te worden en schonk haar een stuk grond in de buurt van Lovenjoel. 

Ermelindis verliet haar ouderlijk huis en maar was niet gelukkig. Ze zocht de eenzaamheid op nog radicalere wijze - in navolging van de Woestijnvaders over wie ze in haar jeugd zo vaak las. Ze trok verder en vestigde zich in de onherbergzame streek rond Bevekom. 

Op latere leeftijd liet zij een kluis bouwen in Meldert en bracht er de rest van haar dagen in gebed en versterving door. Ermelindis stierf na een godvruchtig leven op 47-jarige leeftijd. Niemand merkte haar dood op, en daarom wordt gezegd dat Ermelindis door engelen afgelegd en begraven is. Het graf van Ermelindis groeide uit tot een bedevaartsoord. Haar relieken worden bewaard in een schrijn in de parochiekerk van Meldert. 

Eens per vijftig jaar wordt deze schrijn geopend om de botten te tonen aan de parochianen. Daarnaast wordt jaarlijks op tweede Pinksterdag in Meldert een drukbezochte processie gehouden ter ere van Ermelindis.

Op de driespalt van de wegen naar Bevekom, Sluizen en Meldert staat sinds mensenheugenis de boom van de heilige Ermelindis. Volgens de legende plantte zij daar haar doornenstok en die schoot meteen wortel. Een ander verhaal luidt dat de heer van Bevekom haar achtervolgde en dat ze zich in een kudde schapen verborg. Haar stok had ze in de grond gestopt en meteen onstond een dicht gebladerte waarin ze kon schuilen. Dit wordt afgebeeld in de kapel in Lovenjoel en komt ook tot uiting in de processie van Sinksenmaandag. 

De boom van de heilige Ermelindis werd reeds vermeld op de Ferrariskaart uit 1771 (en later). In 1936 werd hij omgehakt om daar een eerste vliegveld aan te leggen. In maart 2000 werd hij herplant. Er liggen enkele blokken natuursteen bij, met een opschrift.

De heilige Ermelindis wordt vooral aangeroepen tegen koorts, lamheid en oogpijn. De eeuwenoude verering van Ermelindis is vooral populair in de gemeenten Meldert, Bevekom en Lovenjoel (Bierbeek). Aan de rand van het Bruulbos bij Lovenjoel - waar eertijds het geboortehuis van Ermelindis was - staat de eenvoudige bedevaartkapel die aan haar toegewijd is. Vlakbij bevindt zich ook de geneeskrachtige bron.

Afbeelding: zandstenen beeld van de heilige Ermelindis, auteur onbekend, 1651 - 1700. Het beeldje werd mogelijk gebeeldhouwd in het kader van de bouw van de kapel (1629); oorspronkelijk bevond het zich boven de ingang; nu wordt het bewaard op de pastorie. 

Weerspreuk

Kruipen de muizen diep in d'aard,
wees voor een strenge winter vervaard.