Heiligen

- Zoeken

Heilige aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël - 29 september

Heilige aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël

Heilige aartsengel Michaël
Patroon van Brussel, de politie, paratroepen en kruideniers

Heilige aartsengel Gabriël
Patroon van de postbodes, krantenverkopers, koeriers en ambassadeurs

Heilige aartsengel Rafaël
Patroon van de dakdekkers, blinden en adolescenten

In de canonieke teksten worden drie aartsengelen vermeld: Michaël, Gabriël en Rafaël.

De aartsengel Michaël wordt beschouwd als de grootste der engelen. Zijn naam betekent 'Wie is als God?'. Michaël komt zowel voor in het christendom, het jodendom en de islam. Ook in de oud-Egyptische mythologie treffen we zijn naam aan. In het Oude Testament wordt hij beschreven als de voornaamste der vorsten en de beschermer van Israël.

Het Nieuwe Testament stelt Michaël voor als krijger en bestrijder van duistere machten. Hij is de aanvoerder van de hemelse legerscharen en overwinnaar van Satan. Vele engelen streden aan zijn zijde. In het latere volksgeloof is hij de begeleider van de zielen die gestorven zijn op hun weg naar de hemel. In oude mythen wordt hij vertegenwoordigd door zonnegoden als Helios, Appollo, Ra en Lugh. Hij wordt vaak afgebeeld in gevecht met een draak en verzinnebeeldt op die manier de strijd van de mens tegen zijn begeerten.

Michaël is de poortwachter van de herfst, hij helpt ons het licht in onszelf te vinden. Zijn hulp wordt vooral ingeroepen als verdediger in de strijd tegen onrechtvaardigheid, tegen blikseminslag en voor het verkrijgen van een goede dood.

De aartsengel Gabriël is bekend als boodschapper van God. Zijn naam betekent 'God spreekt'. Hij kondigde Maria's maagdelijke zwangerschap en de geboorte van Jezus aan ('Maria Boodschap'), en aan Zacharias kondigde ook de geboorte van zijn zoon, de heilige Johannes de Doper, aan.

Op schilderijen van de 'Annunciatie' (aankondiging) houdt de aartsengel Gabriël vaak witte lelies in de hand, als symbool van de maagdelijkheid van Maria; soms ook een bazuin, symbool van de aankondiging van een belangrijke gebeurtenis.

Rafaël is oorspronkelijk een aartsengel uit het jodendom die mensen genas. Zijn naam betekent 'God geneest'. De aartsengel Rafaël komt in het canonieke Oude Testament niet voor, wel in het deuterocanonieke boek Tobit waar hij de jonge Tobias, zoon van Tobit, op zijn gevaarlijke reizen vergezelt. Zo helpt hij hem bij het vangen van een gevaarlijke vis en bevrijdt hij het meisje Sara van een boze geest.

Afbeelding: Drie aartsengelen met Tobias door Francesco Botticini, ca. 1471.

Weerspreuken

Acht dagen zonneschijn,
brengt Michiel om wel te zijn.

Vandaag is het de naamdag van de heilige Michaël. Vroeger was men er van overtuigd dat de aartsengel Michaël de goede reputatie had om zijn feestdag met enkele zonnige dagen te omringen, vandaar het zogenaamde Sint-Michielszomerke.

Mooie weer rond deze tijd van het jaar werd in de Kempen ook weleens als de Ceeske Nijssenszomer omschreven. Ceeske Nijssens was immers een boer die tot ver in het najaar turf ging steken en bij dat werk altijd mooi weer trof.

Sint-Michiel verbiedt de strooien hoed en linnen kiel.

De volkskalender adviseerde onze voorouders om vanaf Sint-Michielsdag de zomerkledij op te bergen. Vanaf Sint-Michielsdag mocht je bij het avondeten ook weer het licht aansteken en dat werd als volgt gezegd:

Sint-Michiel steekt het licht aan,
Maria Boodschap blaast het uit.