Heiligen

- Zoeken

Heilige Richard van Chichester - 3 april

Heilige Richard

(° 1197 - † 1253)
bisschop

De heilige Richard werd in 1197 op het landgoed Wyche (het huidige Droitwich) nabij Worcester geboren als tweede zoon van Richard en Alice de Wiche.

Om de geloften die bij zijn doop gedaan waren na te komen werd hij vanaf zijn jeugd steeds in minachting van alle wereldse praal opgevoed en werd zijn aandacht er op gericht om een solide basis van deugdzaamheid en geleerdheid te bezitten. Hij moest hard meewerken op het boerenbedrijf van zijn ouders.

Na zijn familie uit een benarde financiële situatie geholpen te hebben, zette hij zijn studie die hij al eerder in Oxford begonnen was verder in Parijs. Hij leidde er samen met twee metgezellen een leven vol vroomheid en zelfkastijding.

Bij zijn terugkeer naar Engeland behaalde hij zijn graad als Magister Artium in Oxford en ging van daaruit naar Bologna waar hij korte tijd doceerde alvorens terug te keren naar Oxford.

Op grond van zijn verdienste werd hij bevorderd tot hoofd van de universiteit. Kort daarna benoemde de heilige Edmund, aartsbisschop van Canterbury, hem tot zijn kanselier. De heilige Richard vergezelde deze vrome prelaat in diens ballingschap naar Frankrijk en trok zich na zijn dood terug in het klooster van de broeders dominicanen nabij Orléans waar hij theologie studeerde.

Nadat hij in deze eenzaamheid tot priester was gewijd, keerde hij terug naar Engeland. Bonifatius, de opvolger van Edmund als aartsbisschop, overhaalde hem om het ambt van kanselier weer op te nemen. In 1245 werd Richard, met de steun van Bonifatius, ingewijd als bisschop van Chichester, zeer tegen de wil van de koning in. Deze gaf hem geen staatsuitkering om in zijn levensonderhoud te voorzien en legde daarbij ook beslag op zijn bezittingen. De heilige Richard moest gedurende twee jaar vele ontberingen doorstaan alvorens hij zijn inkomsten terugkreeg. Hij zag zich zelfs genoodzaakt om zijn zaak in Rome voor paus Innocenti IV tegen de koning te verdedigen. Daar haalde Richard zijn slag thuis. De paus slaagde erin de koning te overtuigen om Richards bisschopstitel te erkennen.

Na dit incident zette de heilige Richard zich met verdubbelde ijver in voor zijn kudde. Zijn bediende klaagde eens dat de aalmoezen die hij verdeelde hoger opliepen dan zijn inkomen, waarop hij antwoordde: 'Verkoop dan mijn bord en mijn paard.' Beledigingen beantwoordde hij altijd met vriendelijkheid. Boetvaardige zondaars ontving hij met onbeschrijfelijke tederheid en barmhartigheid. Onverbiddelijk was hij echter waar het ging om het handhaven van de leer en bij het bestraffen van misdaden bij de clerus.

Toen hij, in opdracht van de paus, opriep tot een heilige oorlog tegen de Saracenen, werd Richard door koorts overvallen. Hij stierf op 56-jarige leeftijd op 3 april 1253 in een hospitaal in Dover, God's House genaamd. De heilige Richard was negen jaar lang bisschop geweest. Zijn lichaam werd naar de kathedraal van Chichester overgebracht en begraven voor het altaar dat hij zelf ter nagedachtenis van de heilige Edmund gewijd had.

Afbeelding: muurschildering van de heilige Richard van Chichester, 13de eeuw.

Heilige Sixtus I

(† ca. 125)
Paus, martelaar

Sixtus I

De heilige Sixtus werd vermoedelijk omstreeks het einde van de eerste eeuw geboren in Rome. Hij zou afkomstig geweest zijn uit een familie van Griekse herders.

De geboortenaam van paus Sixtus I was Xystos, Grieks voor 'glad', 'gepolijst'. In de oudste documenten wordt zijn naam weergegeven als 'Xystus'. Deze schrijfwijze werd aangehouden voor de eerste drie pausen die deze naam droegen.

Hij was de zesde paus - vandaar de naam 'Sixtus' (zesde) - die in de voetsporen van de heilige apostel Petrus trad. Zijn voorganger was paus Alexander.

Het pontificaat van Sixtus I begon in 115 en duurde tot 125, het jaar waarin hij overleed.

Hij werd begraven op het kerkhof van de Sint-Pietersbasiliek en opgevolgd door paus Telesforo.

Volgens de legende was de heilige Sixtus I de paus die voor het eerst een missionaris - bisschop Pellegrino - naar Gallië stuurde om er de bevolking te evangeliseren.

Aangezien er geen betrouwbare informatie over zijn martelaarschap voorhanden is, werd Sixtus I niet meer opgenomen in de nieuwe algemene heiligenkalender van de Kerk. Toch werd hij als martelaar vereerd. Zijn beeltenis is terug te vinden onder de martelaren in de basiliek van Sant' Apollinare in Ravenna.

Afbeelding: detail van de Sixtijnse Madonna van Rafaël Santi, ca. 1513–1514.

Weerspreuk

April is nooit zo goed
of hij geeft iedere tuinstaak een witte hoed.