Heiligen

- Zoeken

Heilige Lydia Purpuraria - 3 augustus

Heilige Lydia Purpuraria

(† eerste eeuw)
Lekenvolgelinge
Patrones van de stoffenververs

Lydia Purpuraria, wiens naam 'purperhandelaarster' betekent, was afkomstig uit Tyatira (Klein-Azië). Zij verhandelde purper geverfde stoffen, zoals haar naam al eerder aangaf.

Stoffen in deze kleur behoorden tot de meest kostbare handelswaar in het Midden-Oosten van de eerste eeuw en waren een specialiteit van Tyatira.

Zij was de eerste bekeerlinge van de Heilige Apostel Paulus in Filippi (Macedonië) en komt voor in Handelingen 16, 13-15:

Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was.
We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen.

Eén van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.

Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.’ Ze drong er bij ons sterk op aan.

De heilige Lydia Purpuraria is de patrones van de stoffenververs.

Afbeelding: Lydia Purpuraria, ikoon.

Weerspreuken

Tijdens de eerste drie dagen van augustus,
moet men de kolen van het veld plukken

Zoals de drie eerste dagen van augustus zijn,
zo zal het weer in de herfst zijn