Heiligen

- Zoeken

Heilige Franciscus Xaverius - 3 december

Franciscus Xaverius

(° 7 april 1506 - † 3 december 1552)
Jezuïet
Patroon van de missionarissen

Francisco de Yasu de Azpilcueta y Xavier werd op 7 april 1506 geboren op het landgoed Javier in Navarra (Spanje). Hij verliet zijn geboorteland om in Parijs filosofie en theologie te studeren aan het College van Navarra, waar hij kennismaakte met de heilige Ignatius van Loyola.

In 1534 legde hij, samen met een handvol anderen, zijn geloften af in een kapelletje op Montmartre in Parijs. In 1540 kregen ze officieel toestemming van paus Paulus III om een religieuze orde op te richten: de Sociëteit van Jezus ('jezuïeten'). Enige tijd later kreeg Franciscus Xaverius van Ignatius de opdracht om het evangelie te verspreiden in India. Nog datzelfde jaar scheepte hij in Lissabon in en kwam een jaar later in de Portugese kolonie Goa (India) aan. 

De volgende jaren deed hij kerk- en missiewerk in diverse delen van India en bezocht ook het graf van de apostel Thomas in Madras, het huidige Chennai. In India maakte hij naar verluidt meer dan 30.000 bekeerlingen, hij werd buitengewoon gedreven door de overtuiging dat de zielen van ongedoopten in het hiernamaals voorgoed verloren zouden gaan, een opvatting die in die tijd algemeen verspreid was.

In 1545 trok hij verder oostwaarts naar Malakka en de Molukken waar hij steeds meer mensen trachtte te overtuigen van de blijde boodschap van het evangelie. Een jaar later hoorde hij dat de Portugezen voor het eerst in Japan waren geweest en toen besloot hij dat dit zijn nieuwe missie zou worden. Franciscus Xaverius werkte een tweetal jaren in Japan en keerde toen terug naar Goa.

Nog maar pas teruggekomen in Goa, vertrok hij alweer op missie naar China. Hij bereikte het eiland Shang Ch'uan bij Kanton, waar hij drie maanden lang wachtte op een mogelijkheid om de oversteek naar het vasteland van China te maken. Hij werd echter ziek en stierf op 3 december 1552 van uitputting.

Het leven van Franciscus Xaverius werd gekenmerkt door rusteloos rondtrekken en reizen. Hij was - naast de heilige apostel Paulus - de meest succesvolle missionaris uit de geschiedenis van de Rooms-katholieke Kerk. De heilige Franciscus Xaverius is - naast patroonheilige van de missionarissen - eveneens patroon van Goa, Portugal en de Jezuïeten. Zijn relieken rusten sinds 1554 in Goa (India). Een deel van zijn rechterarm, die zoveel mensen gedoopt had, werd in 1615 overgebracht naar de Gesùkerk te Rome. Franciscus Xaverius werd in 1622 heilig verklaard, samen met de heilige Ignatius van Loyola.

Zijn voorspraak werd vooral ingeroepen tegen de pest en voor een goede reis overzee. Franciscus Xaverius bedaarde namelijk ooit een storm door zijn kruisbeeld in het water te werpen. Hij wordt meestal afgebeeld in zwarte toog, witte halflange superplie met stola eroverheen en een opgeheven kruis in de hand (het symbool van geloofsverkondiging aan niet-christenen).

Afbeelding: de heilige Franciscus Xaverius door Bartolomé Murillo, 1670.

Weerspreuk

Veel sneeuw in december
geeft veel brood.