Heiligen

- Zoeken

Heilige Blasius - 3 februari

Heilige Blasius

(† 316)
Bisschop, Noodhelper
Patroon van Kroatië

De heilige Blasius was een Armeens bisschop die vooral bekend stond omwille van zijn helende gaven. Hij was vermoedelijk een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen.

De hagiografie van Blasius vermeldt dat hij aan een arme weduwe haar varken dat door een wolf was doodgebeten terugschonk. Blasius riep de wolf bij zich en deed hem het varken terugbrengen. Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Licinius verschool hij zich in een woud, waar hij omringd werd door wilde dieren die hem allen ongemoeid lieten. Hij werd echter verraden door kwaadwillige jagers en gearresteerd. 

Hij verbleef een tijdje in de gevangenis en genas een kind dat dreigde te stikken in een visgraat d.m.v. zijn gebed. De moeder van het kind bracht hem nadien voedsel en kaarsen als geschenk. Toen hij ter dood veroordeeld werd, beloofde hij allen die op zijn naamfeest een kaars naar de kerk brachten te beschermen.

De heilige Blasius weigerde afgodsbeelden te aanbidden en werd samen met twee anderen in een poel geworpen, maar verdronk niet. Zijn vlees werd aan stukken gereten met metalen wolkammen. Daarna werd hij onthoofd.

De heilige Blasius wordt aangeroepen tegen keelpijn en keelontsteking en is tevens één van de veertien noodhelpers. Zijn andere patronaten zijn: patroon van Kroatië, ziek vee, wilde dieren, bouwvakkers, wolkaarders, keelspecialisten, matrassenmakers, bespelers van blaasinstrumenten, zwijnenhoeders en wolbewerkers.

In België zijn de kerken van Heppen, Jabbeke, Krombeke, Landegem, Lendelede, Sint-Blasius-Boekel, Vlissegem, Schore en Waardamme aan hem gewijd.

Afbeelding: 'de heilige Blasius zegent een jong kind', altaarstuk in de kerk van de heilige Blasius, Elzas (Frankrijk).

Weerspreuk

Als 't op Sint-Blasius regent of waait,
zeven weken lang de wintermolen draait.

Blasius is een koud manneke,
Apollonia een koud vrouwke

De heilige Blasius wordt op zijn naamfeest na de H. Mis herdacht bij de ceremonie die de 'Blasiuszegen' heet. Daartoe houdt de celebrant  twee op Maria Lichtmis gezegende kaarsen in de vorm van een Andreaskruis onder de kin van de gelovige en bidt: 'Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden en vrijwaren van ziekten, keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'

Blasius Zegen