Heiligen

- Zoeken

Heilige Anatolius van Alexandrië - 3 juli

Heilige Anatolius van Alexandrië

(† 458)
Patriarch van Constantinopel

Anatolius was Patriarch van Constantinopel van 449 tot aan zijn overlijden in 458. Hij was een fel verdediger van het geloof, vooral bekend om zijn verzet tegen de ketter Dioscurus tijdens het Concilie van Chalcedon. Hij bestreed ook andere ketterijen, o.a. op het Concilie van Efeze.

Anatolius leefde op eenvoudige, sobere wijze en was geliefd omwille van zijn liefdadigheid tegenover de armen. Men noemde hem een profeet en bewerkstelliger van wonderen.

De heilige Daniël de Styliet genas hem van een ernstige, niet nader omschreven ziekte.

Vermoedelijk werd hij in 458 om het leven gebracht door ketters.

Afbeelding: wandschildering van de heilige Anatolius van Alexandrië in het klooster van Secu (Roemenië).

Weerspreuk

Op Sint-Anatool,
confituur in de casserole.

Heilige Apostel Thomas

Heilige Apostel Thomas

(† ca. 72)
Apostel
Patroon van architecten en aannemers

Thomas (Tomas Didymus) was één van de oorspronkelijke apostelen en een toegewijd volgeling van Jezus Christus.

Hij weigerde te geloven dat de andere apostelen de verrezen Heer hadden aanschouwd en werd daarom toebedacht met de bijnaam 'ongelovige Thomas'.

Toen Christus acht dagen later voor een tweede maal aan de apostelen verscheen, zag Thomas de wonden van de Heer en legde zijn handen erin. Daarna sprak hij de woorden: 'Mijn Heer en Mijn God!'.

Nadat de apostelen allen uitgewaaierd waren naar de vier windstreken om het evangelie te verkondigen, bereikte Thomas uiteindelijk India waar hij de allereerste kerk bouwde. Hij stierf er omstreeks 72 de marteldood door een lanssteek.

Zijn relieken werden later overgebracht naar Edessa in Mesopotamië, en vandaar naar Ortona in Italië.

Aan de Indiase Malabar-kust treft men tegenwoordig onder de inheemse bevolking nog veel volgelingen van Thomas aan, de zg. 'Thomas-christenen'.

De heilige apostel Thomas wordt aangeroepen tegen twijfel en wanorde. Hij is tevens de beschermheilige van India.

Thomas werd vroeger op 21 december vereerd, u kan daar een uitgebreidere beschrijving raadplegen.

Afbeelding: het ongeloof van de heilige apostel Thomas door Caravaggio, 1601-2.