Heiligen

- Zoeken

Heilige Kunegonde - 3 maart

Heilige Kunegonde

(° 980 - † 3 maart 1033)
Keizerin, moniale

De heilige Kunegonde (Kunigondis, Kunigunde) was de dochter van Siegfrid, de eerste Graaf van Luxemburg, en Hedwig van Duitsland. Ze genoot een religieuze opvoeding en beloofde maagd te blijven. Kunegonde huwde de heilige Hendrik II, Graaf van Beieren, die instemde met haar gelofte van maagdelijkheid.

Na de dood van keizer Otto III, volgde Hendrik hem op als koning van het Roomse Rijk. In 1002 werd Kunegonde aan zijn zijde gekroond in Paderborn (Duitsland). Twaalf jaar later werd zij tot keizerin van het Heilige Roomse Rijk gekroond door paus Benedictus VIII. Op een bepaald moment werd Kunegonde beschuldigd van overspel, maar zij bewees haar onschuld door zich te beroepen op de hulp van God en ongedeerd over stukken gloeiend ijzer te stappen. 

Gedurende zijn regering schonk Hendrik de meeste van zijn bezittingen weg aan liefdadige doelen en zo kwam het dat Kunegonde bij Hendriks dood in 1024 relatief arm achterbleef. Na zijn overlijden deed ze afstand van alle symbolen van de macht. Een jaar later trad zij toe tot het benedictijnse klooster dat zij zelf gesticht had in Kaffungen. De laatste jaren van haar leven besteedde Kunegonde aan bidden, Schriftlezing en werken aan de zijde van haar medezusters. 

Zij stierf in 1033 en werd begraven aan de zijde van haar gemaal in de kathedraal van Bamberg (Beieren). De verering van de heilige Kunegonde werd in 1200 goedgekeurd door paus Innocentius III.

De heilige Kunegonde is de patrones van Bamberg (Duitsland), Litouwen, Luxemburg en Polen; en verder van zwangere vrouwen en zieke kinderen. Ze wordt gewoonlijk afgebeeld als vorstin met een schaalmodel van de kathedraal van Bamberg in haar hand; soms draagt ze een habijt.

Afbeelding: de heilige keizerin Kunegonde door de Meester van Messkirch, 1536-1540.

Weerspreuk

Als het dondert met Sint-Kunegond,
is het einde van de winter in de grond.

Een lachende Cunigoende,
brengt de boodschap van het goede.