Heiligen

- Zoeken

Heilige Gregorius de Grote - 3 september

Heilige Gregorius de Grote

(° ca. 540 - † 604)
Paus, Kerkvader, Kerkleraar
Patroon van de kerkmuziek

Paus Gregorius I was de 64ste paus van de katholieke Kerk. Hij bekleedde het pontificaat van 590 tot aan zijn dood op 12 maart 604 en geldt als één van de Kerkvaders.

Gregorius was zeer onder de indruk van de Regel van Benedictus en schreef een biografie over de Heilige Benedictus van Nursia, waardoor het benedictijnse kloosterdom nog populairder werd.

Gregorius stond bekend als een goed organisator. In 573 werd hij prefect van Rome, maar hij besloot zijn wereldlijke leven op te geven. Gregorius I reorganiseerde de financiële structuur van het pausdom en legde zo de basis voor de pauselijke staat. Hij breidde de macht van de paus en de bisschoppen uit, hij creëerde een theoretische basis voor de leiding van de Kerk.

Onder Gregorius nam de kerstening van het Angelsaksische Engeland een aanvang en in 596 zond hij Augustinus van Canterbury als missionaris naar Engeland. Hij gaf ook instructies om de heidense tempels en weekdagen te integreren in het christendom, waarmee hij deze al gangbare praktijk voortzette.

Zijn naam leeft voort in het Gregoriaans, hoewel het betwijfeld wordt welke invloed hij op de kerkmuziek heeft uitgeoefend. 

Afbeelding: de heilige Gregorius de Grote door Jusepe de Ribera, ca. 1614.

Weerspreuk

Als de zon schijnt op Sint-Gregoor,
een goede oogst door en door.

Als 't op Sint-Gregorius regent,
lange zijn we ermee gezegend.

Vorst in september,
een zachte december