Heiligen

- Zoeken

Heilige Eutropius - 30 april

Heilige Eutropius

(† ca. 250)
Eerste bisschop van Saintes
Martelaar

De heilige Eutropius wordt vereerd als de eerste bisschop van Saintes (Frankrijk). Volgens de overlevering was hij een nobel man van Perzische afkomst en werd hij door de heilige Clementinus naar Gallië gestuurd om de bevolking te evangeliseren.
 
Hij leefde nabij Saintes als kluizenaar en bekeerde Eustelle, de dochter van de plaatselijke gouverneur, tot het christendom. De gouverneur was woedend toen hij dit vernam en liet Eutropius en Eustelle beiden ombrengen.

Eutropius stierf omstreeks 250, door een enkele bijlslag die zijn schedel openspleet. Zijn tombe bevindt zich in de basiliek van de heilige Eutropius in Saintes. Het gebeente van Eutropius wordt er bewaard in een reliekschrijn uit de vierde eeuw. De heilige Eutropius is eveneens de patroonheilige van Paradas (Spanje).

Afbeelding: de heilige Eutropius, affiche van de Raad van broederschappen van Paradas ter gelegenheid van het patroonsfeest van de heilige Eutropius in 2016.

Weerspreuk

Sint-Eutropius nat,
weinig kersen in het vat.